Ban chỉ đạo 24 huyện Mù Cang Chải chi trả cho dân công hỏa tuyến theo quyết định 49.
21/04/2017 3:18:00 CH
9027 lượt xem
In Đọc bài

Nhằm chi trả kịp thời chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTG. Ngày 20/4/2017, Ban chỉ đạo 24 của huyện Mù Cang Chải đã tổ chức chi trả chế độ cho 58 đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện.

 

Thực hiện chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến theo quyết định 49/2015/QĐ – TTg, toàn huyện có 193 hồ sơ của các đối tượng nhưng do một số xã chưa hoàn thiện hồ sơ cho các đối tượng. Vì vậy trong đợt này huyện Mù Cang Chải chi trả và cấp giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến cho 3 đối tượng theo quyết định 62/2011/QĐ - TTg và 55 đối tượng theo quyết định 49/2015/QĐ - TTg ngày 14/10/2015 với tổng số tiền trên 122 triệu đồng. Theo quy định đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 49 là: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9/1945 - 20/7/1954; tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20/7/1954 - 30/4/1975 trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia.

Bên cạnh đó, quyết định cũng thực hiện với đối tượng là: Dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ những năm 1975 - 1989. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu.

Các đối tượng được hưởng chế độ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đều là những người trực tiếp tham gia tình nguyện làm dân công hỏa tuyến vận chuyển đạn dược, lương thực, thực phẩm vào chiến trường Lào trong giai đoạn từ năm 1970 - 1972. Tại buổi chi trả, Ban chỉ đạo 24 của huyện đã yêu cầu các đơn vị liên quan và các xã tiếp tục tuyên truyền tới nhân dân nhất là các đối tượng chính sách hiểu rõ chủ trương, chính sách và chế độ được hưởng theo quyết định số 49 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục rà soát, không để sai sót hay lọt đối tượng thuộc diện được thụ hưởng theo quyết đinh này.

 Đồng thời thực hiện chi trả công khai, trang trọng và đúng đối tượng đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan. Việc chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng theo Quyết định số 62 và 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia làm nhiệm vụ kháng chiến chống Mỹ bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ Quốc Tế, bù đắp những cống hiến, hy sinh to lớn của họ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc./.

                                                               A Lù

 

đã tặng

Các tin khác:

51-55 of 92<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết