• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện.
Ngày xuất bản: 07/07/2020 1:21:07 SA

LỊCH TIẾP DÂN KHÁC

 • Thông báo Kết luận tiếp công dân ngày 25-11-2020 của Chủ tịch UBND huyện
 • Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện.
 • Thông báo số 01 ngày 18/02/2020 của Ban Tiếp công dân huyện ề Kết luận tiếp công dân định kỳ ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 03/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 24-TB/VP, ngày 09/10/2019 của Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Mù Cang Chải về lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 324/BC-UBND, ngày 09/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải
 • Quy chế số 06-QC/HU ngày 09/9/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy
 • Quyết định số 2182-QĐ/HU ngày 03/10/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc ban hành nội quy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy
 • Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 09-TB/BTCD ngày 17/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo kết luận tiếp công dân ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện
 • Thông báo số 08/TB/BTCD ngày 14/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện MùCang Chải
 • Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Hội đồng nhân vân và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND-UBND huyện Mù Cang Chải
 • 1-15 of 25<  1  2  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 16.07.2024

  chương trình phát thanh 15.07.2024

  chương trình phát thanh 13.07.2024