Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021
Ngày xuất bản: 13/01/2021 12:00:00 SA

Lịch khác:

 • Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021
 • Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND, đồng chí Chủ tịch UBND huyện
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện năm 2021
 • Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND, đồng chí Chủ tịch UBND huyện
 • Thông báo số 02 của Ban Tiếp công dân về kết luận tiếp công dân ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải
 • Công văn số 55-CV/VP, ngày 15/11/2019 của Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Mù Cang Chải về việc thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy
 • Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 09/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (từ 10/9/2019 đến 09/10/2019)
 • Thông báo số 24-TB/VP, ngày 09/10/2019 của Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Mù Cang Chải về lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 09/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn chủ Chủ tịch UBND huyện
 • Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 22/8/2019 của UBND huyện về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nai, tố cáo của công dân
 • Quyết định số 2182-QĐ/HU ngày 03/10/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc ban hành nội quy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy
 • Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết