• Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND huyện năm 2024

  Ngày xuất bản: 23/12/2023 12:00:00 SA

 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Bí thư Huyện ủy

  Ngày xuất bản: 29/12/2023 12:00:00 SA

 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 21/12/2023 12:00:00 SA

 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải năm 2024

  Ngày xuất bản: 23/12/2023 12:00:00 SA

 • Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 30/12/2022 12:00:00 SA

 • Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện năm 2023

  Ngày xuất bản: 22/12/2022 10:40:00 SA

 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải năm 2023

  Ngày xuất bản: 22/12/2022 10:39:00 SA

 • Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện

  Ngày xuất bản: 22/12/2022 10:25:00 SA

 • Lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải năm 2022

  Ngày xuất bản: 05/01/2022 10:51:00 SA

 • Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải năm 2022

  Ngày xuất bản: 05/01/2022 10:49:00 SA

 • Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện

  Ngày xuất bản: 04/01/2022 2:37:00 CH

 • Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021

  Ngày xuất bản: 01/07/2021 2:31:00 CH

 • Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND, đồng chí Chủ tịch UBND huyện

  Ngày xuất bản: 02/02/2021 10:00:00 SA

 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 04/01/2021 9:00:00 SA

 • Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021

  Ngày xuất bản: 13/01/2021 12:00:00 SA

 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện năm 2021

  Ngày xuất bản: 04/01/2021 12:00:00 SA

 • Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 10/12/2020 3:22:00 CH

 • Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND, đồng chí Chủ tịch UBND huyện

  Ngày xuất bản: 07/07/2020 8:24:00 SA

 • Thông báo số 02 của Ban Tiếp công dân về kết luận tiếp công dân ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 02/04/2020 12:00:00 SA

 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 30/01/2020 9:28:00 CH

 • Công văn số 55-CV/VP, ngày 15/11/2019 của Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Mù Cang Chải về việc thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy

  Ngày xuất bản: 21/11/2019 10:36:00 SA

 • Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 09/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (từ 10/9/2019 đến 09/10/2019)

  Ngày xuất bản: 14/11/2019 8:40:00 SA

 • Thông báo số 24-TB/VP, ngày 09/10/2019 của Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Mù Cang Chải về lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 07/11/2019 8:53:00 SA

 • Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 09/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn chủ Chủ tịch UBND huyện

  Ngày xuất bản: 25/10/2019 2:33:00 CH

 • Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 22/8/2019 của UBND huyện về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nai, tố cáo của công dân

  Ngày xuất bản: 25/10/2019 10:04:00 SA

 • 1-25 of 26<  1  2  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết