• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

   

  Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Làm rõ nguyên nhân cơ bản khiến công tác xây dựng Đảng còn hạn chế

   

   

  Cần làm rõ hơn nguyên nhân cơ bản sâu xa khiến cho công tác xây dựng Đảng 5 năm qua còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là một số tiêu cực trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ...

  Bà Nguyễn Thị Ninh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Yên Bình

   

  Trên cơ sở nghiên cứu các Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi xin có một số ý kiến sau:

  Tại mục 1 (đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết XI, nguyên nhân và kinh nghiệm) trang 5 dòng thứ 3 từ trên xuống có nhận định: “... Kinh tế tuy thấp hơn 5 năm trước nhưng vẫn đạt tốc độ khá và có chiều hướng phục hồi” có nên chỉnh sửa thành: “...Kinh tế tuy thấp hơn 5 năm trước nhưng vẫn đạt tốc độ khá và có chiều hướng phục hồi vào những năm cuối nhiệm kỳ” để phản ánh chính xác hơn với thực tiễn đất nước và sự tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đối với nền kinh tế của đất nước.

  Cũng tại mục này, trang 6 dòng 17 đến dòng 20 từ trên xuống có nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”.

  Nhận định như vậy là hơi nặng nề, bởi Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chủ trương, giải pháp về vấn đề này, đặc biệt là ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng. Tại mục XV (Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng) trang 81, 82 cần làm rõ hơn nguyên nhân cơ bản sâu xa khiến cho công tác xây dựng Đảng 5 năm qua còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là một số tiêu cực trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ... đã được nêu tại dòng 1 và 2 trang 80 từ trên xuống.       


   

  Theo Báo Yên Bái

  3-3 of 3<  1  2  3  >

GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN


          Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 31.03.2023

chương trình phát thanh 30.03.2023

chương trình phát thanh 29.03.2023