• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

   

  LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO

  BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

          Trang Thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải trân trọng giới thiệu toàn văn: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 để lấy ý kiến của nhân dân:

          Thời gian lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ ngày 15/9/2015 đến hết ngày 31/10/2015.

  1.Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  Tệp đính kèm: Tải về

  2.Dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội.

  Tệp đính kèm: Tải về

  3.Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

              Tệp đính kèm: Tải về

  2-2 of 3<  1  2  3  >

GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN


          Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 29.03.2023

chương trình phát thanh 28.03.2023

chương trình phát thanh 27.03.2023