• Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
 • Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021
 • Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021
 • Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tình hình phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2021
 • Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tình hình phát triển kinh tế, xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2021
 • Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tình hình phát triển kinh tế, xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021
 • Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021
 • Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021
 • Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2021
 • 1-10 of 12<  1  2  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết