• Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020
 • Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo 356/BC-UBND của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm 2019
 • Báo cáo số 355/BC-UBND của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo về việc lập danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính cần rà soát, đánh giá trong năm 2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
 • Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Ban chỉ đạo ISO huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 07/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về dự thảo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 347/BC-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả rà soát và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 345/BC-UBND ngày 03/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác khắc phục hậu quả, phục hồi và kiến thiết sau thiên tai năm 2017, 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 01/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, tổng hợp các tổ chức hội trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, từ năm 2016 đến 30/9/2019
 • Báo cáo số 339/BC-UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
 • Báo cáo số 336/BC-UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng Quý III và tháng 9/2019, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019
 • Báo cáo số 335/BC-UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả rà soát, thống kê kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
 • Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV /2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa thực hiện các công trình giao thông nông thôn năm 2019
 • Báo cáo số329/BC-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa thực hiện các công trình giao thông nông thôn năm 2019
 • Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8; triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019
 • Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2013 - 2018
 • Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1
 • Báo cáo số 323/BC-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
 • Thông báo số 235/TB-UBND, ngày 24/10/2019 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
 • Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về rà soát việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
 • Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về thực trạng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện
 • Báo cáo số 317/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu năm 2019
 • 1-30 of 102<  1  2  3  4  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết