Phương án khai hoang ruộng bậc thang năm 2017
Ngày xuất bản: 06/10/2017 3:27:13 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về

Báo cáo khác:

 • Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường thiệt hại về đất đai cây cối hoa màu và các khoản hỗ trợ để thực hiện xây dựng công trình sân chơi thể thao truyền thống tại trung tâm xã Dế Xu Phình huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2017 phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018
 • Thông bao kết luận hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 Triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018
 • Báo cáo tình hình quản lý chất lượng an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và phòng chống thiên tai năm 2017 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 11 tháng triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2017
 • Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2017
 • Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2017 kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng; triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017
 • Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2017
 • Phương án khai hoang ruộng bậc thang năm 2017
 • 1-10 of 21<  1  2  3  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết