• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 23/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả thực hiện Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 và lập kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2019
Ngày xuất bản: 06/08/2019 9:24:25 SA

 Tệp đính kèm: Tải về

TIN KHÁC

 • Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 27/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2049 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới"
 • Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 23/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019 huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 305/BC-UBND ngày 22/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả huy động nguồn lực vốn đối ứng của đia phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
 • Kết luận 233/KL-UBND ngày 26/8/2019 kết luận hội nghị triển khai kế hoạch khai hoang ruộng bậc thang năm 2019
 • Báo cáo số 303/BC-UBND ngày 20/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về một năm thực hiện để án sát nhập các đơn vị sự nghiệp
 • Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát quỹ đất trên địa bàn xã Khao Mang
 • Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2009 trên địa bàn huyện
 • Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 13/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thi hành pháp luật về công tác tổ chức, hoạt động và phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú vùng dân tộc thiểu số
 • Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 09/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
 • Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 08/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học đối với Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng
 • Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội"
 • Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả triển khai thực hiện " Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022"
 • Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác rà soát đánh giá hiện trạng, tổng hợp danh mục công trình cấp nước tập trung nông thôn đề nghị thanh lý trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc kết quả chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ
 • Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7; triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019
 • Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thực hiện dự án: San tạo mặt bằng quỹ đất dân cư tổ 3 (nay là tổ 2 mới), thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai thực hiện Văn bản số 2916/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 23/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả thực hiện Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 và lập kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2019
 • Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện nguồn Dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019
 • Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 17/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 • Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 17/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018
 • Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 17/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019
 • Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 11/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (6 tháng, năm 2019) dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 11/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (6 tháng, năm 2019) dự án: Thủy lợi Chống Kháo Chá, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 11/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (6 tháng năm 2019) dự án: Nhà làm việc Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 11/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (6 tháng năm 2019) dự án San tạo mặt bằng quỹ đất dân cư tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 01/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện nguồn Dự phòng ngân sách huyện 6 tháng năm 2019
 • 31-60 of 103<  1  2  3  4  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 24.9.2021

  chương trình phát thanh 23.9.2021

  chương trình phát thanh 22.9.2021