• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016- 2017 phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020
Ngày xuất bản: 15/03/2018 3:43:06 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về

TIN KHÁC

 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng năm triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2018
 • Báo cáo kết quả việc thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mù Cang Chải từ năm 2016 đến hết năm 2017
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thứ 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
 • Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2017 huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1 triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2018
 • đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016- 2017 phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xã hội tháng 02 triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2018
 • Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 18.06.2024

  chương trình phát thanh 17.06.2024

  chương trình phát thanh 15.06.2024