• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xã hội tháng 02 triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2018
Ngày xuất bản: 05/03/2018 2:42:33 SA

Tập tin đính kèm: Tải về 

TIN KHÁC

 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng năm triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2018
 • Báo cáo kết quả việc thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mù Cang Chải từ năm 2016 đến hết năm 2017
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thứ 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
 • Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2017 huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1 triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2018
 • đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016- 2017 phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xã hội tháng 02 triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2018
 • Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 18.06.2024

  chương trình phát thanh 17.06.2024

  chương trình phát thanh 15.06.2024