• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

 • Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 58-CT/TU ngày 03/02/2017 của tỉnh ủy Yên Bái triển khai thực hiện nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia, bền vững
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
 • Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2017
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8 triển khai nhiệm vụ thang 9 năm 2017
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7 triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5 triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2017
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2017
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017
 • Báo cáo kết quả hoạt động công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
 • 11-20 of 21<  1  2  3  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương Trình Phát Thanh 27.9.2023

  chương trình phát thanh 26.9.2023

  Chương trình phát thanh 25.9.2023