DỰ ÁN - HẠNG MỤC

Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường thiệt hại về đất đai, cây cối hoa mùa và các khoản hỗ trợ đợt 2 để xây dựng công trình cầu La Pu Khơ đi quốc lộ 32, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
NXB: 20/12/2016 3:29:28 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết