DỰ ÁN - HẠNG MỤC

Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường thiệt hại về đất đai cây cối hoa màu và các khoản hỗ trợ để thực hiện dự án xây dựng công trình cầu La Pu Khơ đi quốc lộ 32, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
NXB: 24/08/2016 3:24:25 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết