DỰ ÁN - HẠNG MỤC

Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường thiệt hại về đất đai, cây cối hoa màu và các khoản hỗ trợ để thực hiện xây dựng dự án xây dựng công trình hạ tầng chợ gia súc trung tâm huyện Mù Cang Chải kết hợp với hạ tầng điểm du lịch Nậm Khắt, Khau Phạ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đợt 2 thị trấn Mù Cang Chải + xã Cao Phạ
NXB: 26/09/2016 3:46:09 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết