DỰ ÁN - HẠNG MỤC

 • Quyết định giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác đầu tư dự án san tọa mặt bằng quỹ đất tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 20/12/2016 2:43:00 SA

 • Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường thiệt hại về đất đai cay cối hoa màu và các khoản hỗ trợ để thực hiện dự án xây dựng công trình đường đến trung tâm xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 19/12/2016 8:22:04 SA

 • Quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình đường đến trung tâm xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 19/12/2016 8:19:25 SA

 • Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường thiệt hại về đất đai, cây cối hoa màu và các khoản hỗ trợ để thực hiện xây dựng dự án xây dựng công trình hạ tầng chợ gia súc trung tâm huyện Mù Cang Chải kết hợp với hạ tầng điểm du lịch Nậm Khắt, Khau Phạ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đợt 2 thị trấn Mù Cang Chải + xã Cao Phạ

  Ngày xuất bản: 26/09/2016 3:46:09 SA

 • Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  Ngày xuất bản: 26/09/2016 3:23:33 SA

 • 126-130 of 134<  ...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết