Dự toán ngân sách huyện đã được HĐND huyện quyết định

Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương và chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
13/12/2019 8:21:00 SA
Lượt xem: 557

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết