Ma Thị Hoan - xã Mậu Đông, huyện Văn Yên

Câu hỏi:

 •         Tôi làm việc tại công ty cổ phần đầu tư SPG chi nhánh Văn Yên, Yên Bái, đã đóng bảo hiểm từ tháng 6 năm 2014. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2015 tôi xin nghỉ đẻ theo chế độ. Đến nay đã hết thời gian nghỉ, tôi xin đi làm lại và được công ty thông báo cho nghỉ việc. Vậy cho tôi hỏi số tiền bảo hiểm đã đóng trong thời gian làm việc tại công ty sẽ được xử lí như thế nào và tôi có được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Nếu có thì cần những thủ tục hồ sơ gì? Tôi mổ đẻ vậy có thêm tiền bảo hiểm trong trường hợp này không?

 • Câu trả lời:
     

   Các câu hỏi khác
 •        Ma Thị Hoan - xã Mậu Đông, huyện Văn Yên
 •        Ngành Lao động
 •        Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh đã đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh
 • ĐẶT CÂU HỎI


  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết