• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter

 

 

THƯỜNG TRỰC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Vũ Tiến Đức

Chủ tịch UBND huyện

 

 2

Lê Trọng Khang

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

 3

 Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch  UBND huyện

 

 

 

THÀNH VIÊN UBND HUYỆN, NHIỆM KỲ HIỆN TẠI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Vũ Tiến Đức

Chủ tịch UBND huyện

 

 2

Lê Trọng Khang

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

 3

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch  UBND huyện

 

 4

Đinh Xuân Thiệp

Trưởng Công an huyện

 

5

Vừ A Câu

Trưởng BCHQS huyện

 

6

Hoàng Thị Hương

 Trưởng phòng TC-KH

 

7

Phạm Tiến Lâm

Trưởng phòng NN và PTNT

 

8

Phạm Chí Cường

Trưởng phòng Tài nguyên và MT

 

9

Phạm Văn Quynh

 Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

10

Nguyễn Anh Thủy

 Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

 

11

Sùng A Chua

Trưởng phòng KT-HT

 

12

Nguyễn Đức Thuận

Trưởng phòng Y tế

 

13

Đặng Tuấn Hung Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

 

14

Trương Đăng Hùng

Trưởng phòng LĐ,TB và XH

 

15

Vừ Thị Ninh

Trưởng phòng Dân tộc

 

16

Hoàng Văn Đồng

Trưởng phòng GD và ĐT

 

17

Phạm Văn Thành

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

 

18

Lý A Lử

Trưởng phòng Tư pháp

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình 28/3/2020

Chương trình phát thanh 27.3.2020

Chương trình phát thanh 26.3.2020