• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Giàng A Tông

Chủ tịch

 

 2

Nguyễn Tiến Quân

Phó Chủ tịch

 

3

Giàng A Vừ

Phó Chủ tịch

 

 
 
 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Phạm Văn Quynh

Trưởng ban

 

 2

 Hoàng Văn Túc

 Phó Trưởng ban

 

 
 

BAN PHÁP CHÊ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Đặng Tuấn Hùng

Trưởng ban

 

 2

Vàng A Páo

 Phó Trưởng ban

 

 
 

BAN DÂN TỘC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Phạm Thị Phượng

Trưởng ban

 

 2

 Lương Thị Hợi

 Phó Trưởng ban

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chươn trình phát thanh ngày 11.12.2018

Chương trình phát thanh 10.12.2018

Chương trình phát thanh 08/12/2018