• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Web Counter

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Giàng A Tông

Chủ tịch

 

 2

Nguyễn Tiến Quân

Phó Chủ tịch

 

3

Giàng A Vừ

Phó Chủ tịch

 

 
 
 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Phạm Văn Quynh

Trưởng ban

 

 2

 Hoàng Văn Túc

 Phó Trưởng ban

 

 
 

BAN PHÁP CHÊ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Đặng Tuấn Hùng

Trưởng ban

 

 2

Vàng A Páo

 Phó Trưởng ban

 

 
 

BAN DÂN TỘC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Phạm Thị Phượng

Trưởng ban

 

 2

 Lương Thị Hợi

 Phó Trưởng ban

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 22.9.2018

Chương trình phát tnanh 21.9.2018

Chương trình phát thanh 21.9.2018