• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT - XD

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Nguyễn Cảnh Minh Giám đốc  
2 Nguyễn Đình Sơn Phó Giám đốc  
       

 

 TRUNG TÂM PTQĐ

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Phạm Chí Cường Giám đốc  
       
       

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 KHANG A CHUA Giám đốc  
 2 LƯƠNG VĂN HÒA Phó Giám đốc  
3 HỜ A CỚ Phó Giám đ  
4 CỨ THỊ NU Phó Giám đốc

 

 

ĐỘI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 HỒ HỒNG VINH Đội trưởng  

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 LƯƠNG VĂN THƯ Giám đốc  
 2 NGUYỄN TIẾN PHÚ Phó Giám đốc  
3 GIÀNG A CỦ Phó Giám đốc  

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 PHẠM THỊ THÚY HIỀN Giám đốc  
 2 VŨ XUÂN HẢI Phó Giám đốc  
3 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT Phó Giám đốc  

 

ĐƠN VỊ KHÁC

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 04/7/2020

Chương trình phát thanh 03/7/2020

Chương trình phát thanh 02/7/2020