• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT VÀ XD

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Nguyễn Cảnh Minh Trưởng ban  
2 Nguyễn Đình Sơn Phó Trưởng ban  
3 Nguyễn Văn vịnh Phó Trưởng ban  

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTQĐ

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Sùng A Chơ Giám đốc  
 2 Thạch Văn Đừng Phó Giám đốc  
       

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 TRỊNH THẾ BÌNH Giám đốc  
 2 LƯƠNG VĂN HÒA Phó Giám đốc  
3 HỜ A CỚ Phó Giám đ  
4 CỨ THỊ NU Phó Giám đốc

 

 

ĐỘI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 HỒ HỒNG VINH Đội trưởng  

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 LƯƠNG VĂN THƯ Giám đốc  
 2 NGUYỄN TIẾN PHÚ Phó Giám đốc  
3 GIÀNG A CỦ Phó Giám đốc  

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 PHẠM THỊ THÚY HIỀN Giám đốc  
 2 VŨ XUÂN HẢI Phó Giám đốc  
3 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT Phó Giám đốc  

 

ĐƠN VỊ KHÁC

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 16.10.2019

Chương trình phát thanh 15.10.2019

Chương trình phát thanh 14/10/2019