• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Web Counter

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT VÀ XD

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Nguyễn Cảnh Minh Trưởng ban  
2 Nguyễn Đình Sơn Phó Trưởng ban  
3 Nguyễn Văn vịnh Phó Trưởng ban  

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTQĐ

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Trần Văn Kiên Giám đốc  
 2 Thạch Văn Đừng Phó Giám đốc  
3 Sùng A Chơ Phó Giám đốc  

 

ĐÀI TRUYỀ THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Lương Văn Hòa Trưởng đài  
 2 Hảng A Của Phó Trưởng đài  
3 Hờ A Cớ Phó Trưởng đài  

 

ĐỘI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Hồ Hồng Vinh Đội trưởng  

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Nguyễn Tiến Phú Trạm trưởng  
 2   Phó Trạm trưởng  

 

TRUNG TÂM DẬY NGHỀ VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Phạm Thị Thúy Hiền Hiệu trưởng  
 2  Vũ Xuân Hải Phó Hiệu trưởng  
3 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Phó Hiệu trưởng  

 

ĐƠN VỊ KHÁC

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 20/10/2018

Chương trình phát thanh 19.10.2018

Chương trình phát thanh 18.10.2018