• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải triển khai công tác xây dựng nông thôn mới 2018.
Ngày xuất bản: 27/02/2018 1:43:00 CH
Lượt đọc: 5948

 Sáng 27/2/2018, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Tiến Đức - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, các đồng chí chủ tịch các xã, thị trấn.

 

Hội nghị triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Trong năm 2017, công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Mù Cang Chải được các cấp, các ngành tập trung hưởng ứng thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, kênh mương, thủy phục vụ sản xuất được thực hiện tốt. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn WB, vốn của tập đoàn, doanh nghiệp tài trợ để thực xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, nhà văn hóa, trạm y tế, trụ sở xã, đường giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn đã giải ngân là hơn 100 tỷ đồng. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt được quan tâm, nhiều mô hình đã dần phát huy được hiệu quả như: mô hình thâm canh khoai tây tại xã Nậm Khắt, mô hình nuôi dê, mô hình nuôi lợn rừng. Bằng nguồn vốn hổ trợ phát triển sản xuất, năm 2017 UBND huyện đã chỉ đạo lựa chọn 2 cơ sở chăn nuôi lợn tái sinh sản có quy mô từ 15 con trở lên với tổng số tiền 50 triệu đồng, hỗ trợ 50 triệu đồng thực hiện mô hình nuôi cá lồng và 60 triệu đồng thực hiện làm cây rơm tại các xã.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, có hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả khá ở tất cả các cấp. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe được cải thiện, đến nay toàn huyện có 5/13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Kết quả năm 2017, huyện Mù Cang Chải có 2 xã đạt 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ( xã Púng Luông và xã Dế Xu Phình), 2 xã đạt 9 tiêu chí (Nậm Khắt và xã Hồ Bốn), 5 xã đạt 8 tiêu chí (xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Kim Nọi, Lao Chải và Khao Mang), 2 xã đạt 6 tiêu chí (xã Cao Phạ và Mồ Dề) và 2 xã đạt 5 tiêu chí (xã Nậm Có và Chế Tạo). Năm 2018, phấn đấu xây dựng các xã có ít nhất 2 bản đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Đức - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện ghi nhận những thành tích, kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới toàn huyện. Đồng chí nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, là cơ sở nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo hướng phát triển bền vững. Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo toàn diện, thực chất. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và các ngành, các xã trong huyện cần tăng cường công tác lãnh chỉ, đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nhất là các xã còn nhiều khó khăn. Phát huy vai trò của người dân trong việc thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nắm chắc tình hình liên quan đến tình hình chị em phụ nữ đi ra khỏi địa phương.

Tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng sức, đồng lòng và sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Mù Cang Chải sẽ tiếp tục đạt được kết quả toàn diện hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

         A Đảng

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 25.11.2020

chương trình phát thanh 24.11.2020

chương trình phát thanh 23.11.2020