• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Xây dựng con người Mù Cang Chải “Đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, thân thiện, hội nhập”

Ngày xuất bản: 13/08/2020 3:27:00 CH
Lượt đọc: 846

 Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng con người Mù Cang Chải “Đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, thân thiện, hội nhập”. Đây là một trong những giải pháp mang tính đột phá trong lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra và đây cũng chính là giải pháp quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch.

Với truyền thống đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thời gian qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền được nâng lên; giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được quan tâm, giữ gìn, pháp huy. Lưu giữ những nét văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Thái. Bên cạnh hình ảnh của núi rừng Mù Cang Chải thì cuộc sống của những con người nơi đây vốn cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, với các phong tục tập quán mang đậm bản sắc vùng cao; những đôi bàn tay lao động cần mẫn họ đã cải tạo, chinh phục thiên nhiên để tạo nên những thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải trở thành kỳ quan, là danh thắng quốc gia và cũng chính những nét văn hóa đặc sắc vùng cao và vẻ đẹp tuyệt vời của ruộng bậc thang đã tạo nên một Mù Cang Chải đẹp và hấp dẫn trong lòng du khách bốn phương. Tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp thân thiện và hữu tình hấp dẫn du khách, một không gian văn hóa đậm đà bản sắc, một thị trường du lịch sôi động và đa sắc màu... tạo tiền đề để xây dựng con người Mù Cang Chải “Đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, thân thiện, hội nhập”.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng thôn, bản, tổ dân phố, gia đình văn hoá được triển khai rộng khắp và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 75%, tăng 18,5%; bản, tổ dân phố văn hóa đạt 71,4%, tăng 20%, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 85%, tăng 20% so với năm 2015; 98 bản, tổ dân phố và 9/14 xã có nhà văn hoá. Tỷ lệ hộ dân được nghe, xem phát thanh truyền hình đạt 95%, tăng 13% so với năm 2015. Huyện chỉ đạo tổ chức thành công các lần Hội diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục các dân tộc huyện Mù Cang Chải; hằng năm tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, hội nghị già làng, trưởng bản, người có uy tín; tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, du lịch gắn với tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Miền đất - Con người Mù Cang Chải đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Tổ chức tốt các hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới; Du lịch mùa nước đổ, Tết độc lập 2/9; Tuần văn hóa du lịch khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang. Thật là “ hữu xạ tự nhiên hương”, năm 2019, lượng khách đến với huyện Mù Cang Chải đạt 250.000 lượt, doanh thu đạt trên 95 tỷ đồng, đạt 161% chỉ tiêu lượt khách du lịch và 109% chỉ tiêu doanh thu. Thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch hằng năm, nhiều lễ hội, nghi lễ tín ngưỡng dân tộc, nét đẹp bản sắc truyền thống của nhân dân các dân tộc trong huyện được phục dựng, tái hiện lại như: Lễ hội gầu tào; cúng tổ tiên; mừng cơm mới; cúng thần linh; cầu mùa; các nghề truyền thống (rèn, đúc, thiêu dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc) các trò chơi dân gian (ném pao, đẩy gậy, đánh yến, đánh quay, ném còn, hát giao duyên…); các món ăn ẩm thực ngon và hấp dẫn của người Mông và người Thái; các di tích lịch sử văn hóa; du lịch trải nghiệm.

Phát triển và hội nhập là xu thế tất yếu, để xây dựng Con người Mù Cang Chải “Đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, thân thiện, hội nhập” trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tăng cường, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản, tổ dân phố văn hóa; quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh đấu tranh, loại bỏ các hủ tục, tập quán, thói quen lạc hậu cản trở phát triển kinh tế, văn hóa, văn minh trong Nhân dân; phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương văn hóa; duy trì các chuẩn mực đạo đức xã hội, xây dựng hình ảnh con người Mù Cang Chải “Đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, thân thiện, hội nhập”, tạo sức mạnh nội sinh to lớn, cổ vũ đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng chung tay xây dựng xã hội văn minh tiến bộ, xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

Hai là: Quan tâm bảo tồn, phát triển các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc trong huyện gắn với thực hiện các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng thiết chế văn hoá. Tạo điều kiện thuận lợi để đời sống văn hoá cơ sở phát triển; sưu tầm, biên soạn, khôi phục các lễ hội văn hóa, hát giao duyên, dân ca, các loại nhạc cụ, các bài múa, bài dân vũ truyền thống, đậm đà bản sắc của đồng bào Mông và các dân tộc sinh sống trên địa bàn hiện đại mà bản sắc.

Ba là: Quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, nhất là là các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian như: Tầu sừ, Lảy pao, Đẩy gậy, Bắn nỏ…; tăng cường đầu tư, xã hội hóa xây dựng sân thể thao, nhà tập đa năng phục vụ các hoạt động thể thao quần chúng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; hình thành ý thức tự rèn luyện thể dục, thể thao trong Nhân dân và thanh thiếu nhi.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 27.11.2020

chương trình phát thanh 26.11.2020

chương trình phát thanh 25.11.2020