• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo tại Mù Cang Chải.

Ngày xuất bản: 02/11/2018 9:33:00 SA
Lượt đọc: 2020

 Ngày 2/11/2018, Trung tâm công nghệ thông tin của Sở thông tin và truyền thông tỉnh đã phối hợp với huyện Mù Cang Chải tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, bộ phận một cửa của huyện và các xã thị trấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cao.

 

Giảng viên Trung tâm công nghệ thông tin, sở thông tin và truyền thông tỉnh hướng dẫn chi tiết cho các học viên.

Tại hội nghị tập huấn, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh đã giới thiệu tổng quan về hệ thống “Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và mục đích sử dụng; nội dung sử dụng hệ thống và hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho từng nhóm người dùng trên hệ thống. Các học viên cũng được hướng dẫn thực hành các thao tác trực tiếp trên máy tính; cách quản trị, cách tạo mới, thêm mới đơn vị, phòng ban hay người sử dụng và cách phân quyền cho từng đối tượng người dùng trong đơn vị; hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân và quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, giúp các cán bộ tác nghiệp quy trình trên hệ thống theo luồng, thực hiện các báo cáo theo mẫu kết xuất từ các tiêu chí cụ thể…

Qua đó từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ và nhân dân. Đồng thời nâng cao trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị, từng bước khắc phục những bất cập trong công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

                                                                 A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình truyền thanh 24.5.2019

Chương trinh truyền thanh 23.5.2019

Chương trình phát thanh