• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Tiểu ban trang trí, khánh tiết, bảo vệ đại hội họp đánh giá và triển khai nhiệm vụ

Ngày xuất bản: 02/07/2020 2:46:00 CH
Lượt đọc: 1507

 Cũng trong buổi sáng ngày 2/7/2020, tiểu ban trang trí, khánh tiết, bảo vệ đại hội đã đánh giá và triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự buổi đánh giá có đồng chí Nông Việt Yên – UBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Tiến Đức – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các ngành thành viên của tiểu ban.

 

Toàn cảnh cuộc họp tiểu ban.

Tại cuộc họp, các ngành thành viên các Tiểu ban đã báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công. Trên cơ sở đó, đề xuất một số ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả các công việc đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Đến nay, các thành viên Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết, bảo vệ đại hội đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành kế hoạch về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ, định hướng nội dung tuyên truyền trên Bản tin thông báo nội bộ, theo kế hoạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về đại hội. Phòng Văn hóa ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, triển lãm, trang trí khánh tiết sân khấu và băng rôn, khẩu hiệu đảm bảo. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa  phối hợp tuyên truyền trên bản tin, hệ thống truyền thanh, truyền hình tỉnh, báo tỉnh, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền trên các trang mạng, cổng thông tin điện tử huyện; Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, bố trí, lên kế hoạch bảo vệ đại hội…. Bên cạnh đó các ngành khác thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng từng cơ quan.

Kết thúc cuộc họp đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên và đồng chí Vũ Tiến Đức - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành thành viên tiểu ban, tổ giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục bám sát kế hoạch, triển khai công việc đảm bảo trọng tâm, có hiệu quả. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường theo dõi, đôn đốc chung các hoạt động của tiểu ban, từng thành viên, đơn vị tham gia tiểu ban theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ; đẩy mạnh hoạt động Ban chỉ đạo 35 huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chuẩn bị tốt các điều kiện về phụ vụ đại hội; tăng cường liên hệ với Báo, Đài tỉnh đưa các thông tin về đại hội của huyện. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét các hoạt động hướng tới đại hội. Các ngành tăng cường giám sát, đảm bảo an ninh mạng, hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân phát tán thông tin xấu độc trước, trong và sau đại hội. Các tổ chức chính trị - xã hội huyện nắm tình hình về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng các cán bộ, đoàn viên, hội viên, không để xảy ra điểm nóng. Nhanh chóng hoàn thành các công trình phần việc được giao trong ngày mùng 5/7/2020 để công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được đảm bảo trang trọng và Đại hội thực sự là ngày hội của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 26.11.2020

chương trình phát thanh 25.11.2020

chương trình phát thanh 24.11.2020