• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Ngành giáo dục huyện Mù Cang Chải dự hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngành giáo dục và đào tạo.

Ngày xuất bản: 26/04/2019 10:28:00 SA
Lượt đọc: 3074

 Sáng ngày 25/4/2019, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngành giáo dục và đào tạo. Chủ trì hội nghị có đồng chí Vương Văn Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, giáo sư tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận trung ương, dự hội nghị trực tuyến còn có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại điểm cầu huyện Mù Cang Chải có lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo và hơn 100 đại biểu là hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường học trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

 

Ngành giáo dục huyện Mù Cang Chải học hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngành giáo dục và đào tạo.

Ngay sau khi khai mạc, giáo Giáo sư tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận trung ương đã trình bài chuyên đề tuyên truyền học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngành giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong ngành giáo dục.

Thông qua hội nghị trực tuyến sẽ tạo cho cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

A Đảng

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 30.5.2020

Chương trình phát thanh 29.5.2020

Chương trình phát thanh 28/5/2020