• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2020.

Ngày xuất bản: 25/02/2020 3:00:00 CH
Lượt đọc: 4163

Sáng ngày 25/2/2020, UBND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khang – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Tại hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND huyện về thực hiện Cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

 

Hội nghị triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2020

Theo đó, năm 2020 huyện Mù Cang Chải xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu trong công tác cải cách hành chính đó là: 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung của kế hoạch CCHC năm 2020 của huyện; 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tối thiểu 20-30% cơ quan đơn vị được kiển tra CCHC trong năm 2020; tối thiểu 99% đầu hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn; 80% cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt; 99% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nộp qua điện tử; 71% hồ sơ giao dịch điện tử; 100% các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một của, cơ chế một cửa liên thông, được công khai minh bạch theo quy định; 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị ít nhất 1 lần/năm; 100% công chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công vụ; 100% các đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ tài chính thực hiện đúng kế hoạch của UBND huyện; 30% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của huyện dưới dạng điện tử; 100% các cơ quan, đơn vị hành chính huyện thực thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chuyển đổi dần sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; phấn đấu hoàn thành 72% kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở cấp xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định.

Cũng tại hội nghị đã triển khai Kế hoạch của UBND huyện về hoạt động của các Ban chỉ đạo ISO của huyện; Công văn số 146 của UBND huyện về nâng cao hoạt động của Bộ phận hành chính công cấp huyện, xã; Quyết định số 63 của UBND huyện về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải và triển khai kế hoạch hoạt động của Bộ phận hành chính công cấp huyện năm 2020.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Khang – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các cơ quan, ngành chức năng cụ thể hóa chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2020;  rà soát, đánh giá những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2020; nâng cao tính chủ động trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị khi thực hiện những cơ chế đã ban hành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm tra đột xuất công tác CCHC cấp xã; kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, qua đó nêu cao tinh thần tự giác ở các đơn vị; tiến hành thanh tra công vụ, đánh giá hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả ở xã, thị trấn. Chú trọng công tác tuyên truyền về CCHC, cải cách TTHC qua phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý văn bản, điều hành, xây dựng môi trường hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 02.12.2020

chương trình phát thanh 1.12.2020

chương trình phát thanh 30.11.2020