• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải rà soát, kiểm tra thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025".

Ngày xuất bản: 14/11/2017 9:22:00 SA
Lượt đọc: 2205

 Thực hiện kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025". 

Giờ học tiếng việt các em học sinh tiểu học

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025". Với mục tiêu tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải nhằm tập trung tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người DTTS. Đảm bảo các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tiểu học, tạo tiền đề để các em học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển bền vững các DTTS. 

Năm học 2016 - 2017, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải, 100%  các đơn vị trường mầm non, tiểu học của 13 xã khó khăn đã tham mưu cho UBND các xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án"Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Trong năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục yêu cầu các nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên, phụ huynh học sinh về vai trò giáo dục tiếng Việt cho trẻ vùng DTTS. Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non, tiểu học, quan tâm đến tăng cường tiếng Việt phù hợp với điều kiện của địa phương. Tăng cường công tác tham mưu với chính quyền địa phương, sử dụng tốt các nguồn xã hội hóa để chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện tăng cường tiếng Việt cho học sinh.

Nhằm đánh giá công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt của các nhà trường,  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thành lập đoàn kiểm tra, rà soát đợt 01 đối với 8 đơn vị trường điểm (Trường mầm non Khau Phạ, Trường mầm non Hoa Ban, Trường mầm non Sơn Ca, Trường mầm non Bông Sen, Trường PTDTBT tiểu học Cao Phạ, Trường PTDTBT tiểu học Nậm Khắt, Trường PTDTBT TH&THCS Chế Cu Nha, Trường PTDTBT tiểu học Lao Chải) trong thời gian từ ngày 31/10/2017 đến ngày 10/11/2017. Qua rà soát, kiểm tra 08 trường điểm, năm học 2017 - 2018 có 1632 trẻ và  2927 học sinh là người dân tộc thiểu số. Trong đó, có 38,4% trẻ bước đầu biết giao tiếp bằng tiếng Việt, biết giới thiệu về bản thân; 64,8%học sinh tiểu học biết nói chính xác câu, từ, diễn đạt trọn vẹn ý bằng tiếng Việt. Còn 61,6% trẻ và 35,2% học sinh còn hạn chế nói tiếng Việt.

Các em giao lưu tiếng Việt 

Dự kiến, trong tháng 01/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Ngày hội tiếng Việt cho học sinh tại trường PTDTBT tiểu học Lao Chải. Đây sẽ là dịp để học sinh các nhà trường được giao lưu trong môi trường tiếng Việt, là mốc đánh dấu  đầu tiên góp phần thành công trong thực hiện Đề án. Việc thực hiện có hiệu quả Đề án không chỉ giúp học sinh người dân tộc thiểu số mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Việt, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển bền vững các dân tộc thiểu số huyện nhà. 

Phạm Thị Minh Hằng

Phòng GD&ĐT

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 19.1.2019

Chương trình phát thanh 18.01.2019

chương trình phát thanh ngày 17.01.2019