• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải phấn đấu giảm 1.065 hộ nghèo năm 2019

Ngày xuất bản: 27/08/2019 8:07:00 SA
Lượt đọc: 2967

 Thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ các biện pháp như huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, hạn chế tái nghèo; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho người dân; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

 

Người dân huyện Mù Cang Chải được hỗ trợ máy cày để phát triển sản xuất

Năm 2019, Tổng nguồn vốn của huyện Mù Cang Chải thực hiện mục tiêu giảm nghèo là 266 tỷ 694 triệu đồng. Trong đó, vốn Trung ương 122 tỷ 125 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương 112 tỷ 699 triệu đồng, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 26 tỷ 500 triệu đồng, vốn huy động khác 5 tỷ 370 triệu đồng, huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm 1.065 hộ nghèo, tăng 91 hộ so với chỉ tiêu 8,0% đã giao, tương ứng với 8,74% hộ nghèo, tăng tỷ lệ giảm nghèo 0,74% so với kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh được giao phụ trách các xã, tuyên truyền, vận động giúp đỡ thêm 363 hộ nghèo thoát nghèo, gắn với xây dựng 2 bản/xã thực hiện điểm về xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện theo hướng cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Huyện Mù Cang Chải sẽ hạn chế cho không, chuyển sang hỗ trợ có điều kiện, cho vay, hỗ trợ vốn gián tiếp các hộ nghèo nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, bền vững; phân loại cụ thể hộ nghèo theo nguyên nhân dẫn đến nghèo để xác định biện pháp hỗ trợ phù hợp; kiên quyết không để hộ nghèo có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo để hưởng chính sách hoặc lợi dụng nghèo để trục lợi chính sách.

Cùng với đó, huyện khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thu hút lao động vào làm việc để người dân có thu nhập ổn định.

Ngoài ra, huyện tập trung rà soát, huy động tổng lực các nguồn lực trong nhân dân và tranh thủ tối đa sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh được phân công phụ trách, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện; phân bổ và thực hiện lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã được giao, các nguồn lực xã hội hóa, các nguồn lực huy động trong nhân dân để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và tập trung cho xây dựng điểm các bản NTM.

Đến nay, qua rà soát đã có 723 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 67,9% kế hoạch giao và đạt 50,6% chỉ tiêu phấn đấu. Huyện Mù Cang Chải phấn đấu chỉ tiêu giảm nghèo cũng như các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 cơ bản hoàn thành trước ngày 01/10/2019.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 19.9.2020

Chương trình phát thanh 18/9/2020

Chương trình phát thanh 17/9/2020