• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải phân bổ kinh phí hỗ trợ chính sách phát triển du lịch theo Nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản: 09/04/2020 2:17:00 CH
Lượt đọc: 1342

 Thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ cấp kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết  số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Đội văn nghệ Mông xã Mồ Dề biểu diễn khai mạc Festivanl Dù lượn bay trên mùa nước đổ năm 2019

 Vừa qua Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã ban hành quyết định cấp kinh phí thực hiện chính sách phát triển du lịch theo quy định tại Điều 12, Nghị quyết số 14/2018 ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái với số tiền 285 triệu đồng. Trong đó cấp cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng triển khai xây dựng nhà vệ sinh cộng động đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại điểm hạ dù bản Lìm Mông, xã Cao Phạ 165,5 triệu; Ủy ban nhân dân xã Cao Phạ kinh phí hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ bản Lìm Mông 58,5 triệu; Ủy ban nhân dân xã Mồ Dề kinh phí hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ bản Mồ Dề 58 triệu đồng. Với nguồn kinh phí được hỗ trợ giúp các đơn vị xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động du lịch, đầu tư mua sắm trang thiết bị tăng âm, loa đài, váy áo, đạo cụ phục vụ các đội văn nghệ bản sắc dân tộc. Tạo động thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững,  tạo việc làm cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng hình ảnh du lịch Mù Cang Chải thân thiện, mến khách.

                                                                                                      Trung Kiên

                                                                                       Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 29.5.2020

Chương trình phát thanh 28/5/2020

Chương trình phát thanh 27.5.2020