• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải những kết quả nổi bật năm 2018, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện năm 2019.

Ngày xuất bản: 03/01/2019 9:13:00 SA
Lượt đọc: 991

Năm 2018 mặc dù huyện Mù Cang Chải phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai bão lũ đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Song dưới sự lãnh chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND dân, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện, các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết. Các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có những chuyển biến tích cực.

 

Trong năm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, tập trung lãnh chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện đã tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đổi mới phương thức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó gieo cấy lúa vụ đông xuân 1.700ha, vụ mùa 4.350ha. Trồng 4.200ha ngô xuân hè, 800ha ngô thu đông và 960ha cây trồng ngắn ngày khác. Đưa tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 đạt 42.074 tấn, đạt 102,1%. Thực hiện tốt công tác chăn nuôi - thú y, kiểm soát dịch bệnh, phòng chống rét đậm, rét hại. Đưa tổng đàn gia súc của toàn huyện lên trên 63.300 con tăng 4,1% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản đạt trên 50 tấn. Bảo vệ và chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, làm tốt công tác PCCCR niên vụ 2017 - 2018 không để xảy ra cháy rừng. Chỉ đạo trồng rừng năm 2018 được 616,3ha; duy trì tỷ lệ che phủ rừng 67,07%. Qua đó, đưa tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (Giá so sáng 2010) đạt 433 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 11,8% so với cùng kỳ 2017.

 

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, đã triển khai lựa chọn các danh mục dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; lựa chọn 02 bản để xây dựng điểm về nông thôn mới. Hiện nay, toàn huyện có 01 xã đạt 10 tiêu chí, 04 xã đạt 9 tiêu chí, còn lại các xã đều đạt từ 5 đến 8 tiêu chí.

Đối với công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn: trong năm huyện Mù Cang Chải chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 và số 4 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân, tổng trị giá thiệt hại khoảng trên 38,5 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, huyện đã nhanh chóng chỉ đạo khắc phục thiệt hại, huy động lực lượng làm nhà cho 127 hộ ở địa điểm mới an toàn, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 310 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 198 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 552,649 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong đó thu cân đối trên địa bàn huyện đạt trên 88 tỷ đồng đạt 105% dự toán tỉnh và đạt trên 103% dự toán huyện giao.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ thường xuyên chuyên cần, thực hiện tốt việc nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Duy trì 5 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Duy trì 6 xã và xây dựng mới 1 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, đối tượng chính sách với kinh phí trên 7,4 tỷ đồng. Rà soát, cấp phát trên 60.600 thẻ BHYT cho người dân, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 98%. Tỷ lệ giảm nghèo năm 2018 đạt 7,61%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới chiếm 51,66%. Tạo việc làm cho 1.000 lao động đạt 111,1%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 31,6%. Tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các hoạt động du lịch năm 2018 với nhiều hoạt động phong phú. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 65,4%; 80% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện tốt quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

Quốc phòng - An ninh được giữ vững, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện, không để điểm nóng xảy ra. Chỉ đạo thành công cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện đạt loại xuất sắc.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Chỉ đạo thực hiện tốt việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan cấp huyện, sắp xếp, sáp nhập bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện; chỉ đạo xây dựng đề án thành lập Bộ phận phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã. Trong năm đã kết nạp được 169 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 148 đồng chí. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2019, là năm thứ 4 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII, là năm chuẩn bị về đích trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2021. Với mục tiêu tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy tối đa nội lực, nắm chắc thời cơ để tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra bước đột phá, đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững. Tăng cường huy động các nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả, thực hiện tốt các chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ huyện Mù Cang Chải xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Về chỉ tiêu kinh tế: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (Giá so sánh 2010) đạt 450 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 320 tỷ đồng; giá trị sản xuất xây dựng 294 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42.500 tấn, trong đó: Thóc là 25.160 tấn, Ngô là 17.340 tấn; Tổng đàn gia súc chính đạt 67.000 con; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 220 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 127 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu xã hội, môi trường: tạo việc làm cho 1.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 7%; Phấn đấu 98% tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 98,5% học sinh tiểu học, 90% học sinh THCS, 88% học sinh THPT hoàn thành cấp học; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 98%; 61,5% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; giảm tỷ lệ sinh 0,6‰, giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,5%; Tỷ lệ hộ dân cư, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 70%; 80% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia; 90% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 85% dân số đô thị được cung cấp nước sạch; 70% dân cư nông thôn có hố xí hợp vệ sinh. Trồng mới rừng 450ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,07%.

Chỉ tiêu về xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể: Phấn đấu kết nạp mới 150 đảng viên; 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85% và tỷ lệ thu hút hội viên, đoàn viên vào các tổ chức hội đạt 80%.

Về các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là: Tập trung thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, hoạt động hiệu quả; tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp nông thôn.

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu một số lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh phát triển du lịch, trong đó: thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Thực hiện tốt việc quản lý thu, chi ngân sách theo quy định của pháp luật; Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách để phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; quyết liệt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đẩy mạnh xây dựng chính quyền, cải cách hành chính./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 15.6/2019

Chương trình phát thanh 14.6.2019

Chương trình phát thanh 13.6.2019