• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Ngày xuất bản: 17/07/2019 3:11:00 CH
Lượt đọc: 1475

 Trong  6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác đào, bồi dưỡng lý luận chính trị, luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai học tập, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện cấp chứng chỉ cho các học viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng lý luận chính trị

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã áp dụng những sáng kiến mới, cách làm mới, cải tiến xây dựng chương trình, bố trí giảng viên phù hợp với đặc thù của từng địa phương; các loại hình lớp học; chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo bồi dưỡng; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đi vào nền nếp, tạo được uy tín với học viên và các chi, đảng bộ trực thuộc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng. Việc bố trí cán bộ, công chức ở Trung tâm đã phát huy được thế mạnh và chuyên môn của từng cán bộ, công chức, nhân viên chuyên nghiệp hơn. Trong công tác phối hợp với các chi, đảng bộ để tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, luôn hỗ trợ, tạo điều kiện và đạt được kết quả tốt. Tích cực, chủ động quan tâm, giải quyết chế độ chính sách, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức và nhân viên của Trung tâm. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của Trung tâm luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của cơ quan, đơn vị; linh hoạt, sáng tạo trong công tác, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tham mưu ban hành kế hoạch mở 3 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú với 170 học viên, 1 lớp sơ cấp lồng ghép đảng viên mới cho 33 học viện, 1 lớp đảng viên mới cho 55 học viên. Kết quả 100% các học viên hoàn thành nội dung Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và đạt yêu cầu. Chủ động phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức 2 kỳ học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - HC B 105 cho 83 học viên. Cũng trong thời gian qua, Trung tâm đã triển khai chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019. Tham mưu cho Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 186, phát động và triển khai mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kế hoạch 170 của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 144; Kế hoạch 183 thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện sẽ tiếp tục duy trì nghiêm quy chế làm việc cấp ủy; tiếp tục duy trì sinh hoạt đảng viên định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Qui định số 10-QĐi/TU ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái  về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công và Quy định số 11-QĐi/TU ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về một số tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; lãnh đạo tập chung vào bàn giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quan tâm tạo điều kiện cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình ngày 11.12.2019

chương trình ngày 10.12.2019

Chương trình phát thanh 9.12.2019