• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng năm 2019

Ngày xuất bản: 25/10/2019 1:47:00 CH
Lượt đọc: 2614

  

Ngày 25/10/2019, UBND huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Luật Quốc phòng năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 14 xã, thị trấn; các đầu mối dân quân tự vệ, dự bị động viên của các xã, thị trấn.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật quốc phòng

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng sẽ được tổ chức trong 1 ngày, các đại biểu về dự đã được giảng viên của Ban Chỉ huy quân sự huyện truyền đạt 6 nội dung chuyên đề cơ bản gồm: Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP, ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ Dân sự; Nghị định số 21/NĐ-CP của Chính phủ về thiết quân luật, giới nghiêm, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP, ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở Bộ, Ngành, Trung ương, địa phương; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP, ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp Quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức xây dựng kế hoạch và động viên Quốc phòng.

Đồng chí Lương Thị Xuyến phát biểu tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

 Phát biểu tại hội nghị tập huấn đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Luật Quốc phòng là một bộ luật quan trọng có phạm vi điều chỉnh rộng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Để luật đi vào cuộc sống, thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn huyện, việc tổ chức tập huấn cho cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể là cần thiết. Đồng thời, nhằm tuyên truyền, phổ biến phổ biến cho cán bộ, đảng viên, từ thôn bản đến lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của huyện nắm được nhiệm vụ cách mạng; đường lối chủ trương, quan điểm của Đảng về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nắm những vấn đề cơ bản về Luật Quốc phòng, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng tại hội nghị tập huấn đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các đại biều về tập huấn cần đảm bảo đúng thành phần, tuân thủ thời gian; tích cực nghiên cứu, tiếp thu ghi chép đầy đủ các nội dung được tập huấn để vận dụng linh hoạt trong quá trình công tác và có trách nhiệm trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng tới cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động các cấp ngành, đoàn, hội  và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong huyện. Đối với các đồng chí báo cáo viên cần lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp để truyền đạt cho học viên. Trong quá trình giảng dạy cần liên hệ thực tiễn và thông tin những nội dung mang tính thời sự  trong nước và Quốc tế sát,  phù hợp với địa phương để học viên biết thêm thông tin trong quá trình tập huấn để trau dồi kiến thức về Luật Quốc phòng.

 

Hồng Mỷ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 26.10.2020

chương trình phát thanh 24.10.2020

Chương trình phát thanh 23.10.2020