• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng bộ huyện

Ngày xuất bản: 06/07/2020 2:38:00 CH
Lượt đọc: 1416

 

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, góp phần vào thành công đại hội Đảng các cấp. Huyện ủy Mù Cang Chải  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã quan tâm sát sao, bám sát văn bản của Trung ương, của tỉnh  xây dựng kế hoạch đại hội cấp mình, đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền.

Xác định công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thêm quyết tâm chính trị ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội cấp mình. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch để tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu theo dõi, định hướng các cơ quan thông tin tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phối hợp biên soạn tài liệu, cung cấp tài liệu tuyên truyền và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, (6/7/2020) Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền như thông tin lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, treo 65 băng rôn, khẩu hiệu, 3 cụm Pa nô áp phích, 135 pa nô trang trí tại các cột điện, 60 chiếc pa nô đặt dọc đường quốc lộ 32 khu vực thị trấn, 4 bảng tin, treo 200 cờ phướn, cắm 600 cờ hồng kỳ, tuyên truyền xe lưu động 12 lượt; viết trên 30 tin, bài tuyên truyền về đại hội đảng bộ huyện cấp trên truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh và Trang thông tin điện tử của huyện.

Với đặc thù địa bàn huyện vùng cao, dân cư phân tán, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên cấp cở sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, phát huy vai trò các báo cáo viên, tuyên truyền viên là người dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục của đồng bào linh hoạt tuyên truyền.

Đối với Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện ủy ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội. Theo đó, Tiểu ban Tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo tinh thần: cụ thể, thiết thực, phù hợp, trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội, trong đó tập trung vào kết quả thành tựu của Đảng bộ huyện giai đoạn 2015 - 2020; khó khăn, thách thức, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, lãng phí và phù hợp với đặc điểm của huyện; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để có định hướng tuyên truyền hiệu quả.

Kết quả công tác tuyên truyền bước đầu đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công đại hội Đảng ở cấp cơ sở trong huyện. Đảng bộ huyện Mù Cang Chải có 32 chi, đảng bộ trực thuộc, tính đến 19/5/2020, 100% chi, đảng bộ tổ chức thành công đại hội.

Thời gian tới, Huyện Mù Cang Chải tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền hướng đến đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm sát sao của BTV Huyện ủy trong chỉ đạo công tác tuyên truyền, sự đoàn kết và quyết tâm của toàn Đảng bộ, Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 15 – 17/7/2020 sẽ thành công tốt đẹp./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 25.11.2020

chương trình phát thanh 24.11.2020

chương trình phát thanh 23.11.2020