• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải: Kết quả 03 năm thực hiện kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46- NQ/TW, ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị “Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”

Ngày xuất bản: 16/05/2019 3:20:00 CH
Lượt đọc: 2756

 Mù Cang Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái với trên 91% là đồng bào Mông, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao, giao thông đi lại khó khăn.  Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của nhân dân từng bước chuyển biến tích cực; mô hình mỗi gia đình chỉ có từ một đến hai con ngày càng được nhân rộng; tốc độ gia tăng dân số bước đầu đã được kiểm soát; chất lượng dân số từng bước được nâng cao.

Xác định công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo nguồn an ninh lương thực trên địa bànhuyện, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong huyện đã quan tâm công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng tăng cường công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở và y tế huyện đã từng bước được nâng lên cả về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý. Mạng lưới y tế cơ sở ngày càng được củng cố tăng cường, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại địa phương. Công tác phối kết hợp giữa Y học hiện đại với Y học cổ truyền trong điều trị bệnh nhân được triển khai tại tất cả các đơn vị y tế. Tình hình sức khoẻ của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt; tuổi thọ tung bình tăng, tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi, tỷ lệ chết mẹ đều giảm từ đó đã thay đổi nhận thức của nhân dân về công tác khám chữa bệnh. Tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 đã biểu quyết các chỉ tiêu đối với ngành y tế là: Đến hết năm 2020 giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống còn 1,45%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 21%; tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin đạt 98%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 64% ( 9 xã). Đặc biệt cuối năm 2018, sau khi rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân đã biểu quyết xây dựng 02 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2019 đạt 64% ( 9 xã) xong trước kỳ đại hội.

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục cho nhân dân kiến thức về tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, phòng chống dịch bệnh. Gắn kết chặt chẽ mô hình điểm về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống HIV/AIDS với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tăng cường thời lượng truyền thông; phát huy công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, huy động toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, phổ biến những triệu chứng và cách phòng những bệnh dịch mới để nhân dân phòng, tránh, thông qua đội ngũ y tế thôn bản, công tác truyền thông trực tiếp đến người dân.  

Tổng số trên địa bàn huyện có 16 cơ sở y tế. Trong đó 01 Phòng Y tế; 01 Trung tâm y tế; 02 phòng khám ĐKKV và 12 trạm y tế xã, thị trấn. Hầu hết các cơ sở Y tế xã đ­­­ư­ợc xây mới, nâng cấp, duy tu bảo dư­ỡng hằng năm bảo đảm cho hoạt động khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thành lập 02 cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone lồng ghép vào Phòng khám đa khoa Ngã Ba Kim, xã Púng Luông và Trạm y tế thị trấn huyện Mù Cang Chải với tổng số bệnh nhân điều trị hiện tại là 127 bệnh nhân. Tổng số cán bộ trên địa bàn toàn huyện là 169, trong đó:  Bác sỹ là 20; Y sỹ là 53; điều dưỡng là 36; Hộ sinh là 20; kỹ thuật viên là 08; dược sỹ đại học là 03; Ds TH là 07; đại học y tế công cộng là 05; Khác là 17; số nhân viên y tế thôn bản toàn huyện là 124 người. Tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân đạt 21,5 giường; Số bác sỹ/10.000 dân đạt 3,2 bác sỹ.

 Công tác dự phòng và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế trong thời gian qua luôn được quan tâm. Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống suy dinh dưỡng trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, qua đó, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm hằng năm (từ 22 % xuống 21,5%). Chương trình mục tiêu quốc gia an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng và triển khai toàn diện. Hằng năm ngành Y tế chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng VSATTP trên địa bàn huyện, qua 03 năm triển khai thực hiện đạt được như sau: Số lượt kiểm tra là 916 lượt và phạt được 23.300.000 nộp vào ngân sách nhà nước, không để ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra trên địa bàn. Triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số như: Mô hình giảm thiểu việc mất cân bằng giới tính khi sinh tại 05 xã, thị trấn; mô hình can thiệp làm giảm tỷ lệ tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại 13 xã; đạt kết quả, hiệu quả cao, thiết thực đóng góp vào việc nâng cao chất lượng dân số của huyện. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 66%. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động y tế theo bộ “Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020”; 7 xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế (đạt 53,85%). Hàng năm chỉ đạo Kiện toàn ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từ huyện đến xã, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế trên địa bàn huyện.

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về “Công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Trong thời gian tới Đảng bộ huyện tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về “Công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức của người dân để tự chủ động việc bảo vệ sức khỏe của mình; trong đó, tập trung triển khai đề án tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống Y tế, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống dịch bệnh; tiêm chủng mở rộng và an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh việc xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hai là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở y tế dự phòng và khám chữa bệnh. Phấn đấu để mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản một cách thuận lợi, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng. Quản lý chặt chẽ các ngành nghề y dược tư nhân và kinh doanh thuốc, dược phẩm.

Ba là: Tăng ngân sách cho các hoạt động, ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về ngân sách, tài chính và nhân lực cho các đơn vị nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý tại cơ sở.

Bốn là: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa Y tế để mọi ngành, mọi cấp, mọi thành phần cùng có trách nhiệm trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân.

Năm là: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về y tế. Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện và năng lực kiểm soát, phát hiện khống chế các loại dịch bệnh.

Sáu là: Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền và kế hoạch hành động về phát triển y, dược học cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Củng cố hệ thống tổ chức y dược cổ truyền từ huyện đến cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của khoa y học cổ truyền tại Trung tâm y tế huyện. Tăng cường khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các trạm y tế.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

 

                                                                            

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 28/5/2020

Chương trình phát thanh 27.5.2020

Chương trình phát thanh 26.5.2020