• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Web Counter
Một số kết quả công tác xây dựng Đảng trong tháng 8 năm 2017

Ngày xuất bản: 10/09/2017 11:06:00 SA
Lượt đọc: 1001

 Về công tác Tuyên giáo

 Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, đến nay 100% các chi, đảng bộ đã triển khai xong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên và tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm: 87 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2017); 72 năm Cách mạng Tháng tám 19/8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9; 72 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8...

Tuyên truyền vận động nhân dân tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả trận lũ quét lịch sử trên địa bàn thị trấn và các xã của huyện. Tiếp tục hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng xã Púng Luông; đôn đốc các xã còn lại đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu phục vụ công tác xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương.     

* Công tác tổ chức cán bộ

Tổ chức kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo và cấp ủy cơ sở đảm bảo đúng quy định; tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ huyện Mù Cang Chải theo Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII). Trong tháng 8 đã kết nạp được 12 đảng viên mới; chuyển sinh hoạt đảng cho 12 đồng chí; chuyển đảng chính thức cho 07 đồng chí; nhất trí chủ trương điều động, luân chuyển, bổ nhiệm viên chức quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo huyện; thống nhất chỉ tiêu, vị trí việc làm và cơ cấu ngành nghề đào tạo đề nghị xét tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức cấp huyện năm 2017.

Đề nghị Tỉnh ủy tặng Huy Hiệu Đảng đợt 2/9/2017 cho 02 đồng chí được 40 năm tuổi Đảng. Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 cho 01 đồng chí đủ điều kiện; Đăng ký xét tặng Huy hiệu đảng năm 2018 cho 24 đồng chí đảng viên đủ điều kiện. Cử 02 đồng chí cán bộ công tác tại Khối Đảng, Đoàn thể đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị khu vực I.

* Công tác kiểm tra, giám sát ,thi hành kỷ luật Đảng

Triển khai, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra trong quý III năm 2017. Thông báo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mồ Dề.

Tiến hành giám sát việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU, ngày 8/4/2016 của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 18- CTr/TW, ngày 18/3/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50 - CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 35  - CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn Mù Cang Chải. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; việc quản lý, sử dụng tài chính đảng đối với Đảng ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Chế Tạo.

*Công tác Dân vận

Theo dõi, chỉ đạo, duyệt các văn bản liên quan đến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 -2022; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của nhân dân trong huyện sau mưa lũ; hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp nhận quà từ thiện của các tổ chức tôn giáo và xử lý các vấn đề liên quan đến các đoàn từ thiện; vận động nhân dân ở trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi ở mới an toàn, huy động mọi nguồn lực giúp đỡ ngày công san gạt nền nhà mới, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, mương máng thủy lợi phục vụ sản xuất, đường giao thông liên thôn bản, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động lôi kéo di dịch cư, xuất cảnh trái phép, tuyên truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị.

Hùng Mạnh

Ban Tuyên giáo

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 21.5.2018

Chương trình phát thanh 19/5/2018

Chương trình phát thanh 18/5/2018