• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
MTTQ Huyện Mù Cang Chải đảm bảo cơ cấu nhân sự cho Ðại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày xuất bản: 10/05/2019 9:47:00 SA
Lượt đọc: 2310

Ðại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Mù Cang Chải lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra vào 15 và 16 tháng 5/2019. Thời gian này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, như: Chuẩn bị văn kiện đại hội, nhân sự đại hội; in tài liệu, giấy mời; hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và dự kiến chương trình hành động nhiệm kỳ mới… Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban, tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo công tác chuẩn bị được toàn diện, hiệu quả và đúng tiến độ. Ðến nay công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất.

Một trong những nội dung quan trọng được Ủy ban MTTQ huyện đặc biệt chú trọng đó là việc xây dựng đề án nhân sự trình tại đại hội.

Ông Lê Ngọc Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải, cho biết: Hiện nay, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần, chú trọng tính đại diện đầy đủ các giới, ngành, thành phần tôn giáo, dân tộc và những người có trình độ, có tâm huyết với công tác mặt trận. Theo đó, cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ mới với số lượng dự kiến 55 người. Trong đó dân tộc Mông là 35 người, dân tộc kinh 16 người, còn lại là dân tộc khác; cơ cấu người ngoài Ðảng là 15 vị chiếm 27,7%. Về trình độ, MTTQ huyện xây dựng đề án nhân sự với 29 người có trình độ đại học chiếm 53,7%, còn lại chủ yếu là cao đẳng và trung cấp. Lựa chọn đưa vào cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới những người thật sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao với công tác mặt trận.

Bên cạnh đó, việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đại hội và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ qua cũng cơ bản hoàn thành. Các báo cáo được chuẩn bị chu đáo, đánh giá đúng tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; kết quả hoạt động theo các nội dung chương trình của MTTQ trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật là việc thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ông Lê Ngọc Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải, cho biết thêm: Ðại hội là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng về tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ðến nay, cơ bản hoàn thành khối lượng công việc theo chỉ đạo của cấp ủy đảng, MTTQ cấp trên và sẵn sàng cho Đại hội chính thức được diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 5/2019./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 28/5/2020

Chương trình phát thanh 27.5.2020

Chương trình phát thanh 26.5.2020