• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Huyện ủy Mù Cang Chải họp thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày xuất bản: 26/11/2019 2:38:00 CH
Lượt đọc: 2855

 Sáng ngày 26/11/2019, Huyện ủy Mù Cang Chải đã tổ chức họp thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy. Dự cuộc họp có đồng chí Vũ Tiến Đức - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện và các đồng chí thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội.

Họp thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội

Thực hiện Quyết định số 1853, ngày 8/3/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kế hoạch 189, ngày 18/6/2019 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội về xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX. Đến nay, Tổ biên tập văn kiện Đại hội đã hoàn thành dự thảo lần 1 – Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XIX. Để dự thảo báo cáo chính trị từng bước được hoàn thiện, Tiểu ban Văn kiện đại hội đã yêu cầu các thành viên nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản về các nội dung, chủ đề của Đại hội.

Tại cuộc họp, các đồng thành viên Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban tập trung vào công tác chỉ đạo, thực hiện theo đúng tiến độ nhằm góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX đảm bảo chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng của Tỉnh của huyện và thực tiễn đổi mới về phát triển kinh tế, xã hội của huyện; đánh giá khách quan, trung thực kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đồng chí thành viên Tiểu ban. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải đã nhấn mạnh và yêu cầu Văn phòng cấp ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp tại cuộc họp, nhằm sớm hoàn chỉnh Quy chế làm việc và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện. Đồng thời, đề nghị các bộ phận và từng thành viên bám sát quy chế, kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, gắn kết chặt chẽ với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các bộ phận, thành viên có liên quan trong công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất, tổng kết, đánh giá, bảo đảm đầy đủ, chi tiết các nội dung. Chủ động xử lý và tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra./.

                                                                                                                                                                                               Hồng Mỷ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 27.11.2020

chương trình phát thanh 26.11.2020

chương trình phát thanh 25.11.2020