• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Huyện Mù Cang Chải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngày xuất bản: 27/08/2019 8:51:00 SA
Lượt đọc: 2990

 Xác định rõ mục đích, nội dung, yêu cầu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của cấp trên, trong những năm qua, cấp ủy và chính quyền huyện Mù Cang Chải luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải

Để từng bước hiện thực hóa điều đó, trong thời gian qua UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn để các quy trình giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tinh gọn, hạn chế sự chồng chéo, giảm đến mức tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Cùng với đó, UBND huyện đã tập trung nhiều biện pháp để cải cách TTHC, trọng tâm là việc ban hành Đề án xây dựng chính quyền điện tử huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2016 - 2020 với nhiều ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Đặc biệt kể từ 01/4/2019, Bộ phận phục vụ hành chính công của huyện, cấp xã trên địa bàn huyện đã được thành lập và đi vào hoạt động; Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận trên 18.825 hồ sơ và được các tổ chức, cá nhân đánh giá 18.825 lượt trong đó đánh giá rất hài lòng là 17.194 lượt, chiếm tỷ lệ 91,3%, đánh giá hài lòng là 1.619 lượt, chiếm tỷ lệ 8,6%. Về kết quả giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 17.495 hồ sơ; đã giải quyết 17.388 hồ sơ trước và đúng hạn; hồ sơ đang trong hạn giải quyết là 27;  06 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Trong thời gian tới Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân, đông đảo các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện giải quyết các TTHC tại Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã tạo sự đồng thuận và chủ động đến liên hệ công tác. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, hỗ trợ, giải đáp thông tin thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân qua số điện thoại của Bộ phận. Cập nhật kịp thời những thủ tục hành chính có sự thay đổi, bổ sung vào phần mềm hành chính công. Tiếp tục phối hợp, đôn đốc cơ quan, ban, ngành của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính để đưa vào thực hiện tại Bộ phận phục vụ hành chính công đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết của các cơ quan, đơn vị để kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 22/9/2020

Chương trình phát thanh 21/9/2020

chương trình phát thanh 19.9.2020