• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đảng bộ huyện Mù Cang Chải thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày xuất bản: 28/08/2019 3:36:00 CH
Lượt đọc: 2792

 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã nghiêm túc học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, kinh tế từng bước phát triển toàn diện, đời sống vất chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải vẫn đang tiếp tục kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo linh hoạt những nội dung quý báu trong bản Di chúc thiêng liêng của Người xây dựng tinh thần đoàn kết, tinh thần phê bình và tự phê bình, giáo dục đạo đức cách mạng, phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải - Nông Việt Yên (đứng giữa) cùng cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra sản xuất nông nghiệp ở cơ sở.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã luôn quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ lúc tổ chức Đảng đầu tiên ra đời chỉ có 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Mù Cang Chải có 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 2.690 đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng theo lời dạy của Người đã luôn được Đảng bộ huyện quan tâm chú trọng; vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên được phát huy, thực sự là hạt nhân chính trị triển khai và tổ chức thực hiện đường lối, Nghị quyết của Đảng; đưa Nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và lan tỏa đến quần chúng nhân dân. Đặc biệt trong 50 năm qua, Đảng bộ huyện đã luôn thực hiện tốt lời dạy của Người về đoàn kết trong Đảng. Tinh thần đoàn kết đã thực sự trở thành nhân tố quan trọng, quyết định đến sự thành công cũng như kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã đạt được trong những năm qua. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kiên trì, quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo nhân dân xây dựng cơ sở vật chất CNXH, tiến hành công cuộc cách mạng dân chủ, xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến, áp bức, bóc lột, giải phóng giai cấp nông dân. Từ một huyện thiếu đói triền miên, năng xuất lúa chỉ đạt 2,1 tấn/ha, đàn gia súc chưa đến 10 nghìn con, song đến nay, sản lượng lương thực bình quân đạt 50 tấn/ha, bình quân lương thực đầu người đạt trên 650 tạ/người/năm, tổng đàn gia súc của huyện đạt gần 70 nghìn con; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 20 triệu đồng/người/năm. Các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội được Đảng bộ huyện lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm từ 7,5 - 8%. Từ một huyện có 100% hộ nghèo, đến hết năm 2019 dự kiến giảm còn 39,94%; cùng với đó chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, sâu rộng và có những chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 7/13 xã đạt từ 8 đến 10 tiêu chí nông thôn mới và xã thấp nhất cũng đã đạt 5 tiêu chí.

 

Nhân dân Mù Cang Chải tích cực thi đua phát triển sản xuất

Đặc biệt, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn có đổi thay rõ rệt từ trung tâm huyện đến các xã với nhiều tuyến đường giao thông quan trọng được cải tạo, nâng cấp; 13/13 xã có đường bê tông, xe ô tô đi đến được trung tâm xã; 100% đường giao thông liên xã, bản xe máy đi được 4 mùa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, đồng lòng, không ngại khó, ngại khổ, khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng cơ sở vật chất CNXH

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng. Toàn huyện hiện có 39 trường, 621 lớp với 21.168 học sinh, tỷ lệ duy trì thường xuyên, chuyên cần đạt 96,5%; hoàn thành phổ cập giáo dục đúng độ tuổi ở 3 cấp học, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,3%. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên rõ rệt, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Với truyền thống cách mạng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, năm 1998, xã Cao Phạ được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu xã Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp; năm 2000, huyện Mù Cang Chải được phong tặng danh hiệu huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; năm 2007, huyện được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải; năm 2012, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục đón niềm vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất...

Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới tác phong làm việc, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại; thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp; khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển, quyết tâm đưa quê hương Mù Cang Chải thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, ấm no như Bác hằng mong muốn.

Trước mắt, trong năm 2019 này, Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động số 144-CTr/TU, Kế hoạch số 131-KH/TU của Tỉnh ủy, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới phương thức làm việc của cấp ủy, chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo đúng phương châm “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”. Phấn đấu lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, tạo ra khí thế mới, sớm đưa huyện thoát nghèo bền vững, trở thành huyện phát triển của tỉnh./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 11.7.2020

chương trình ngày 10.7.2020

Chương trình phát thanh 9.7.2020