• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Công tác chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày xuất bản: 05/05/2020 8:00:00 SA
Lượt đọc: 2057

 Đảng bộ huyện Mù Cang Chải hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với  gần 2.800 đảng viên trong đó: 19 đảng bộ, 13 chi bộ, 161 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ( 98 chi bộ bản, tổ dân phố; 12 chi bộ hành chính; 37 chi bộ sự nghiệp; 14 chi bộ lực lượng vũ trang). Để chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch 192-KH/HU, ngày 05/7/2019 để triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ban hành các văn bản hướng dẫn, các kế hoạch về công tác kiểm tra, tuyên truyền, bảo vệ và phục vụ đại hội.

Ngay sau đó, Huyện uỷ mở hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt Chỉ thị 35- CT /TW, kế hoạch số 145-KH/TU, kế hoạch số 192-KH/HU của Huyện uỷ, các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp, cung cấp đầy đủ các văn bản, hướng dẫn cho các chi, đảng bộ cơ sở để nghiên cứu triển khai, thực hiện. Công tác triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cơ sở đảm bảo theo yêu cầu, chất lượng văn kiện, chất lượng nhân sự được nâng lên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội là điểm mới trong công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, do đó các chi, đảng bộ trực thuộc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể từng giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất  nước, của tỉnh, huyện năm 2020. 

 

Đ/c: Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

Tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện

Để có cơ sở, cũng như kinh nghiệm cho các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến hành đại hội đảm bảo theo đúng quy định, Ban Thường vụ Huyện uỷ Mù Cang Chải ban hành kế hoạch số 194-KH/HU, ngày 14/8/2019 về tổ chức, chỉ đạo Đại hội điểm các chi bộ, đảng bộ, lựa chọn và chỉ đạo thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Chế Cu Nha và chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX, tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội diện rộng. Đến 05/3/2020, đã tổ chức thành công đại hội điểm, các chi, đảng bộ đến dự đều được tham gia góp ý kiến và ý kiến phát biểu chỉ đạo, rút kinh nghiệm sâu sắc của đồng chí Bí thư Huyện uỷ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các Đoàn công tác để chỉ đạo, hướng dẫn và dự Đại hội với các cơ sở đảng. Đến nay, đã có 05/32 chi, đảng bộ tổ chức thành công đại hội, trong đó có Đảng bộ Cơ quan Chính quyền tổ chức bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Theo kế hoạch đến ngày 20/4/2020, 100% các chi, đảng bộ tổ chức Đại hội xong, tuy nhiên, tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19, nên tiến độ Đại hội cấp cơ sở chậm so với kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, để đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái; đồng thời chuyển trạng thái mới, vừa tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và vừa tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội theo kế hoạch, Đảng bộ Công an huyện tổ chức bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Đồng thời cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích để tạo không khí vui tươi, phẩn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về Đại hội, kết thúc ngày 18/5/2020, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mù Cang Chải 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 11.7.2020

chương trình ngày 10.7.2020

Chương trình phát thanh 9.7.2020