• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Chi bộ Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Mù Cang Chải Tinh thần Nghị quyết đại hội lần thứ II

Ngày xuất bản: 27/05/2020 1:38:00 CH
Lượt đọc: 3897

 Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, chi bộ Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Mù Cang Chải đã thể hiện một tinh thần mới, một quyết tâm chính trị cao, sự bày tỏ kỳ vọng của cán bộ, đảng viên thể hiện qua chủ đề Đại hội “Tăng cường trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh”.        

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Mù Cang Chải là chi bộ trực thuộc Huyện ủy Mù Cang Chải. Trong nhiệm kỳ qua, chi chộ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chế độ công vụ, văn hóa công sở, cho cán bộ đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của cơ quan và của địa phương.

Bên cạnh đó, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đạt được những kết quả quan trọng. Trong trồng trọt đã tham mưu thực hiện có hiệu chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đưa giống mới, năng suất, chất lượng vào sản xuất đến nay đạt trên 85%. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đã góp phần tăng  cả 3 mặt diện tích, năng suất và sản lượng. Diện tích lúa đông xuân tăng 35,5% so với nhiệm kỳ trước; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt 42.500 tấn, tăng 6.000 tấn so với nhiệm kỳ trước. Nâng cao hệ số sử dụng đất/đơn vị diện tích (đất 1 vụ sang 2 vụ), góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế gấp 4 lần/đơn vị diện tích và góp phần sản xuất ngô theo hướng hàng hóa.

Trong chăn nuôi, từng bước thay đổi tập quán thả rông gia súc chuyển sang nuôi nhốt, đặc biệt đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức người dân trong việc dự trữ rơm rạ, phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa đông. Tổng tổng đàn gia súc chính tăng từ 58.209 con năm 2015, lên 69.000 con năm 2019, bình quân tăng năm 18,5%/năm, dự kiến tổng đàn gia súc chính năm 2020 ước đạt 72.000 con, tăng 2,9% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, chi bộ tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ không ngừng phấn đấu tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học; nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương đườn lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; hằng năm phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình về phát triển sản xuất các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi đặc sản của địa phương theo hướng hàng hóa; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của huyện. Tập trung thực hiện một số chỉ tiêu sau:

1. Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng (03 chỉ tiêu)

- Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chỉ bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Không có đảng viên vi phạm đến mực phải xử lý, kỷ luật.

- Phấn đấu cử 1-2 đồng chí đảng viên đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị; 1 đồng chí học Cao cấp lý luận chính trị phù hợp với kiện cụ thể của Chi bộ.

2. Các chỉ tiêu về chuyên môn (08 chỉ tiêu)

- Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho 50.000 lượt người.

- Công tác thông tin tuyên truyền: Viết 500 tin bài các loại; soạn thảo, in và cấp phát 50.000 bộ tài liệu và tờ rơi.

- Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đưa những giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất. Phấn đấu đến năm 2025 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 47.100 tấn.

- Tập trung hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Triển khai thực hiện đầy đủ kế hoạch tiêm phòng hàng năm. Phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc đạt 80% tổng đàn trở lên. Tổng đàn gia súc chính đến năm 2025 đạt trên 88.400 con, tổng đàn gia cầm đạt 250.000 con trở lên.

- Phấn đấu xây dựng 50 mô hình tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi.

- Xây dựng thành công trang trại sản xuất, cung ứng dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi và các sản phẩm nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ.

- Hàng năm, đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến trở lên. 100% viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm.

3. Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh (02 chỉ tiêu)

- Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác bảo vệ bí mật nội bộ.

-100% cán bộ, đảng viên trong độ tuổi tham gia huấn luyện dân quân tự vệ theo kế hoạch, không có cán bộ đảng viên, giáo viên tham gia các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật

4. Chỉ tiêu xây dựng đoàn thể (01 chỉ tiêu)

- Phấn đấu 100% các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc”.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và tinh thần đoàn kết sức mạnh tập thể, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 20.10.2020

Chương trình phát thanh 19.10.2020

chương trình phát thanh 18/10/2020