• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Chế Cu Nha tổ chức Lễ công bố quyết định sáp nhập thôn bản năm 2019.

Ngày xuất bản: 07/01/2019 12:34:00 CH
Lượt đọc: 1455

 Thực quyết định số 2705 ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sáng 6/1/2019, xã Chế Cu Nha đã tổ chức Lễ công bố quyết định sáp nhập hai bản Háng Tầu Dê và bản Chế Cu Nha thành bản Chế Cu Nha mới. Dự Lễ công bố quyết định thành lập bản mới có Đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách khu, cấp ủy phụ trách xã, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân của bản Chế Cu Nha mới.

 

Lễ công bố quyết định sáp nhập hai bản Háng Tầu Dê và bản Chế Cu Nha thành bản Chế Cu Nha mới.

Với mục đích tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo hợp lý về tiêu chuẩn, số lượng đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, các khu dân cư đạt dưới 50% tiêu chuẩn về số hộ dân quy định tại Thông tư 09/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012 ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập với khu dân cư liền kề. Khu dân cư mới được thành lập sau sáp nhập phải đảm bảo có số hộ dân cư đạt từ 50% trở lên so với tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 09/2017 quy định ở vùng miền núi, hải đảo có từ 200 hộ gia đình trở lên. Xác định 2 bản Chế Cu Nha và bản Háng Tầu Dê hiện nay chỉ có 144 hộ. Do đó, xã Chế Cu Nha đã tiến hành rà soát, xây dựng phương án tổ chức thực hiện sáp nhập, kiện toàn thôn, bản, tổ dân phố được thực hiện đảm bảo theo trình tự, quy định, hợp lý, khách quan, phù hợp với điều kiện của từng địa phương và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở theo thẩm quyền. Quá trình thực hiện, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Cùng với đó, xã Chế Cu Nha đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở để phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ được những lợi ích của sáp nhập thôn, bản là để góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. Phát biểu tại buổi Lễ công bố quyết định sáp nhập bản mới đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc sáp nhập thôn bản mới. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cần thực hiện tốt sau khi sáp nhập đó là: Bà con nhân dân trong bản phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thi đua phát triển kinh tế xói đói giảm nghèo bền vững; Sau sáp nhập các đồng chí cán bộ bản nhanh chóng bổ sung, điều chỉnh xây dựng hương ước, quy ước mới phù hợp với bản mới và sát với thực tiễn của địa phương nhằm sớm đưa hoạt động của chi bộ, trưởng bản các tổ chức khác của bản đi vào hoạt động theo quy định; Cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan phụ trách xã tăng cường quan tâm tới công tác tổ chức, hoạt động của các bản mới sáp nhập và tạo điều kiện cho nhân dân làm sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác liên quan đến công tác hành chính của địa phương./.

A Đảng

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 15.6/2019

Chương trình phát thanh 14.6.2019

Chương trình phát thanh 13.6.2019