• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
75 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2020)

Ngày xuất bản: 28/08/2020 10:46:00 SA
Lượt đọc: 233

 

Ngày 28/8/1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên cáo thành lập nội các quốc gia với 12 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền. Ngày 01/01/1946, Bộ Thông tin, Tuyên truyền được đổi thành Bộ Tuyên truyền và Cổ động. Từ đó đến nay, tổ chức, bộ máy của Bộ nhiều lần được sắp xếp lại thành: Bộ Văn hóa và Thông tin; Bộ Văn hóa; Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Bộ Văn hóa-Thông tin và từ 31/7/2007 đến nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc huyện Mù Cang Chải lần thứ X, năm 2019

Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa tư tưởng là một mặt trận quan trọng, góp phần tích cực vào thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945 Bác Hồ đã quyết định thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền do đồng chí Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng. Kể từ đây, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Văn hóa – Thông tin.   

Cùng với sự trưởng thành của huyện Mù Cang Chải, ngành văn hóa – thông tin cũng sớm được thành lập, với nhiệm vụ ban đầu là thực hiện công tác tuyên truyền các nhiệm vụ, sự kiện chính trị của địa phương. Mặc dù trong giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn, các cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa – thông tin đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, bằng mọi cách đưa các hoạt động tuyên truyền thông qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, cũng như các tài liệu tuyên truyền đến cơ sở và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

Trong thời kỳ đổi mới, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền luôn được Đảng bộ, Chính quyền Huyện Mù Cang Chải quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, góp phần phục vụ đời sống văn hóa tinh thần nhân dân trên địa bàn huyện; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa – thông tin được tập huấn, đào tạo, lực lượng diễn viên, nghệ nhân chuyên nghiệp và không chuyên luôn được tạo điều kiện hoạt động, các hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, cả về nội dung lẫn hình thức. Hệ thống mạng lưới tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động luôn được củng cố và nâng cao chất lượng, từng bước được hiện đại hoá về trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, đổi mới phương thức hoạt động để phục vụ công tác tuyên truyền. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng nâng cao chất lượng, phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển, đa dạng về nội dung lẫn hình thức, thu hút đông đảo các giới quần chúng tham gia; các phong trào, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng được tổ chức thường xuyên với trình độ nghệ thuật biểu diễn ngày một nâng cao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, hoạt động Văn nghệ quần chúng thực hiện phục vụ được 46 buổi văn nghệ quần chúng. Xây dựng hướng dẫn thành lập thêm các đội văn nghệ tại các xã, thị trấn trường học trong huyện. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền trực quan kỷ niệm các ngày lễ các sự kiện chính trị với những nội dung ngắn gọn, súc tích nhưng ý nghĩa, dễ hiểu, mang tính giáo dục và thuyết phục cao, đã thực hiện tuyên truyền được 390 băng rôn, tuýp chữ.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, nội dung nghị quyết xác định: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước". Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của ngành văn hóa – thông tin ngày càng có nhiều khó khăn và thử thách mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có tâm quyết với nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện, nâng cao tinh thần đạo đức cách mạng, nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thiết thực kỷ niệm 75 năm thành lập ngành văn hóa – thông tin, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm TT-VH Huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, trên các hoạt động văn hoá, thông tin; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, năng động, sáng tạo trong việc tuyên truyền cổ động đến các tầng lớp nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghệ thuật, đồng thời chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Mạnh Cường

CÁC TIN KHÁC

 • Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái trao xi măng, gạch cho nhân dân xã Dế Xu Phình
 • Nậm Khắt dồn lực về đích nông thôn mới
 • Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải trao bò cho nhân dân xã Nậm Khắt
 • Huyện Mù Cang Chải tổng kết công tác BVR-PC,CCR mùa khô hanh 2019-2020, triển khai nhiệm vụ 2020-2021.
 • HĐND huyện Mù Cang Chải khóa XX, Nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.
 • Mù Cang Chải khai mạc hội chợ tại xã Nậm Khắt.
 • Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với UBND thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải.
 • Mù Cang Chải triển khai chương trình hành động số 01 của Huyện ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.
 • Đồng chí Giàng A Vừ Kiểm tra công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.
 • Mù Cang Chải gặp mặt kỷ niệm 63 năm thành lập huyện 18/10/1957-18/10/2020, 90 năm ngày thành lập các ban, cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.
 • 1-10 of 2114<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 23.10.2020

  Chương trình phát thanh 22.10.2020

  Chương trình phát thanh 21.10.2020