• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
 • GỢI Ý MẪU CAM KẾT Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ

  Ngày xuất bản: 16/04/2017 1:50:58 SA

 • KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

  Ngày xuất bản: 16/04/2017 1:47:58 SA

 • HƯỚNG DẪN Xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Ngày xuất bản: 16/04/2017 1:43:22 SA

 • Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

  Ngày xuất bản: 08/04/2017 9:06:02 SA

 • KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 (bổ sung sau kiểm điểm năm 2016)

  Ngày xuất bản: 28/03/2017 2:47:25 SA

 • KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

  Ngày xuất bản: 28/03/2017 2:45:02 SA

 • Kế hoạch Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

  Ngày xuất bản: 17/03/2017 8:27:57 SA

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thanh niên và công tác thanh niên

  Ngày xuất bản: 13/03/2017 8:01:10 SA

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Ngày xuất bản: 07/03/2017 2:51:32 SA

 • bao cao tinh hinh thuc hien chi thi 05

  Ngày xuất bản: 05/03/2017 2:29:25 CH

  Ket qua thuc hien Chi thi 05

 • 101-110 of 144<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 17/9/2019

  Chương trình phát thanh 16.9.2019

  chương trinh phát thanh ngày 14.9.2019