• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
UBND huyện Mù Cang Chải triển khai kế hoạch mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020
Ngày xuất bản: 17/03/2020 8:33:00 CH
Lượt đọc: 3666

 Chiều ngày 17/3/2020, UBND huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020. Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện.

 

UBND huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020

Hiện nay trên địa bàn huyện còn tổng số 4.915 hộ nghèo chiếm 40,62% và 2.772 hộ nghèo chiếm 22,91%. Theo Kế hoạch, năm 2020 huyện Mù Cang Chải phấn đấu thực hiện 7,5% tương ứng 747 hộ nghèo của huyện thoát nghèo, trong đó các Sở, ngành của tỉnh giúp đỡ 215 hộ, huyện thực hiện 532 hộ gắn với xây dựng 2 bản/xã thực hiện điểm về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là 03 xã Nậm Khắt, Púng Luông và Dế Xu Phình. Qua rà soát và phân nhóm nghèo theo các chỉ số thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội đối với 532 hộ nghèo do huyện thực hiện cần nhu cầu đề xuất hỗ trợ cho các hộ nghèo là 424,65 tấn xi măng, 9.758 tấm lợp Proximăng, 69.000 viên gạch, 83 chiếc ti vi, 17 con trâu, bò, 43 máy cày và một số nhu cầu khác. Đối với 215 hộ nghèo do các sở, ngành, đoàn thể tỉnh chủ trì còn thiếu hụt một số chỉ số như: ti vi, nhà vệ sinh và chuồng trại; điện lưới quốc gia; nhà ở; máy móc sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế. Tổng nguồn vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo là 353 tỷ 489 triệu đồng.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2020 huyện Mù Cang Chải cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững; Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững các cấp nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo; nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của người dân. Nâng cao tiếp cận các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo. Tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư về nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh,... hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm;  Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ở các xã đặc biệt khó khăn, với Chương trình xây dựng Nông thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội. 

Tại hội nghị, các ngành và các địa phương đã có nhiều ý kiến nêu lên những khó khăn cũng như đề xuất, kiến nghị khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác giảm nghèo.

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2020, Phòng LĐTBXH cần rà soát, so sánh, đối chiếu với các xã để giao chỉ tiêu giảm nghèo đảm bảo phù hợp. Ưu tiên các hộ gia đình có công, các hộ thoát nghèo phải đảm bảo theo 5 chiều và 10 chỉ số. Công tác giảm nghèo cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tạo sự đồng thuận, chủ động, tích cực tham gia của người dân, nhất là phát huy vai trò chủ động của hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 02.12.2020

chương trình phát thanh 1.12.2020

chương trình phát thanh 30.11.2020