• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 100%
Ngày xuất bản: 07/04/2020 3:04:00 CH
Lượt đọc: 3882

Quý I năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Mù Cang Chải được triển khai thực hiện nghiêm túc; việc công bố, công khai TTHC được thực hiện thường xuyên, đã tổ chức niêm yết theo quy định tại bộ phận giải quyết TTHC; số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%.

 

Bộ phận PVHCC huyện thực hiện giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân

Trong quý I, việc công bố, công khai TTHC được thực hiện thường xuyên, các TTHC được niêm yết theo quy định tại bộ phận giải quyết TTHC; việc tiếp nhận giải quyết TTHC về cơ bản theo đúng thẩm quyền và trình tự thực hiện, hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời hạn chiếm tỷ lệ cao, đã giảm bớt thời gian đi lại, chờ đợi của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC trong các lĩnh vực được thực hiện tương đối đầy đủ, khoa học. Việc giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng quy định; số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn cao (đạt 100%).

Trong quý I/2020 tổng số TTHC đưa vào giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện đến nay là 410 TTHC; số TTHC đưa vào giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã đến nay là 137 TTHC. Từ ngày 15/12/2019 đến 15/3/2020 Bộ phận phục vụ hành chính công huyện đã tiếp nhận 82.962 hồ sơ, đã thực hiện giải quyết 61.452 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng hạn là 61.452 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, còn lại đang xem xét giải quyết theo quy định;  Bộ phận phục vụ hành chính công các xã, thị trấn đã tiếp nhận 10.335 hồ sơ, thực hiện giải quyết 10.329 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng hạn là 10.329 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, còn lại đang xem xét giải quyết theo quy định.

Số tiền phí, lệ phí Bộ phận phục vụ hành chính công cả hai cấp thu được gần 57 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện và Bộ phận Phục vụ hành chính công các xã, thị trấn đạt 100%.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường, Bộ phận phục vụ hành chính công lại là nơi thường xuyên tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch công việc, xác định nguy cơ lây nhiễm cao nếu có dịch xảy ra trên địa bàn huyện. Chính vì vậy Bộ phận đã chủ động tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức nâng cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch diệt khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, quét dọn, lau rửa cơ quan, trụ sở làm việc...; Đồng thời tích cực tuyền truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên để phòng, tránh dịch bệnh.

Lê Kim Nhung (Bộ phận Phục vụ Hành chính công)

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 26.11.2020

chương trình phát thanh 25.11.2020

chương trình phát thanh 24.11.2020