• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày xuất bản: 16/05/2019 4:53:00 CH
Lượt đọc: 2604

 Trong hai ngày 15 và 16/5/2019, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trước khi Đại hội bắt đầu chính thức sáng ngày 16/5/2019 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải; Ban tổ chức Đại hội đã tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ nhân dịp Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đúng 8 giờ sáng ngày 16/5/2019 Đại hội chính thức được bắt đầu. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Sùng Thị Mây - Phó chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo MTTQ các huyện thị phía tây. Về dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể của huyện và 121 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân nhân trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong 5 năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã triển khai sâu rộng các nội dung của Cuộc vận động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, nhiều mô hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng. Nhân dân đã hiến hàng đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu, định hướng xây dựng nông thôn mới theo giai đoạn cho từng xã... Hàng năm, có từ 80% số hộ trở lên đăng ký gia đình văn hóa, số hộ được công nhận hàng năm đạt từ 60% trở lên. Hiện nay toàn huyện có 7.524/11.496 hộ đạt gia đình văn hóa; 82/126 thôn, bản, tổ dân phố được công nhận đạt văn hóa, 88/110 cơ quan, đơn vị văn hóa. Công tác chăm lo cho người nghèo được quan tâm và làm tốt, MTTQ Việt Nam các cấp vận động quỹ “Vì người nghèo” được 995 triệu đồng.

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã hỗ trợ sửa chữa làm mới được 312 nhà dột nát cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; các chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo, thăm hỏi các đối tượng chính sách, hộ đặc biệt khó khăn cũng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Ban thanh tra nhân dân đã phối hợp giám sát 140 cuộc và kiến nghị giải quyết 56 việc. Công tác hoạt động hòa giải được triển khai tích cực có hiệu quả, đến nay toàn huyện có 131 tổ hòa giải với 680 hòa giải viên đã hòa giải 742 vụ việc, thành công 709 vụ việc đạt tỷ lệ 95,5%. Qua đó đã giúp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức và giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, tình làng nghĩa xóm, đoàn kết nội bộ nhân dân và làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật. Trong nhiệm kỳ đã có 25 tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cơ sở, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, 20 lượt cán bộ Mặt trận cấp huyện và 220 lượt cán bộ Mặt trận xã, thị trấn, cá nhân tiêu biểu được các cấp khen thưởng, công nhận đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến cấp cơ. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt.

 

Đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải phát biểu chỉ đạo Đại hội và giao một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải đã ghi nhận, biểu dương kết quả công tác Mặt trận của huyện trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng vững mạnh; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra.  Đồng thời, yêu cầu Ban chấp hành khóa mới cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để hoạt động;  Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội; tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hưởng ứng tích cực phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường vai trò giám sát, phản biện và phối hợp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, MTTQ huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, hướng về cơ sở, đa dạng hóa hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc  Việt Nam khóa mới, nhiệm kỳ 2019  - 2024. Ông Hảng A Ký - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội hiệp thương cử 12 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, 100% đại biểu về dự đã biểu quyết thống nhất cao về các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm tới.

 

 

Hồng Mỷ - A Đảng

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 28.11.2020

Chương trình phát thanh 27.11.2020

chương trình phát thanh 26.11.2020