• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 29 (Mở rộng).
Ngày xuất bản: 10/04/2019 3:43:00 CH
Lượt đọc: 2877

Ngày 10/4/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị lần thứ 29 (mở rộng). Dự hội nghị có các đồng chí chuyên viên Ban tổ chức tỉnh ủy; về phía huyện có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Tiến Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ chuyên môn và lãnh đạo các xã, thị trấn.

 

Đồng chí Nông Việt Yên, UVBCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Trong quý I năm 2019, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện tiếp tục có những bước phát triển ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Ban chấp hành đã tập chung chỉ đạo nhân dân gieo cấy hoàn thành trên 1.800ha lúa đông xuân; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ diện tích rừng, phòng chống buôn bán lâm sản trái phép; duy trì và phát triển tổng đàn gia súc chính lên 64 nghìn con, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018. Hỗ trợ nhân dân khắc phục kịp thời nhà ở bị ảnh hưởng do bão lũ; giá trị sản xuất CN - TTCN ước đạt trên 85 tỷ đồng; tổng giá trị bán lẻ hàng hóa thương mại dịch vụ ước đạt 57 tỷ đồng, kịp thời giải ngân trên 11 tỷ cho các công trình xây dựng cơ bản và thu cân đối ngân sách đạt trên 16 tỷ đồng; chi trả chế độ chính sách, các chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng và hộ gia đình chính sách đảm bảo, kịp thời tiếp nhận, tặng quà và cấp phát gạo cho các hộ nghèo, hộ chính sách. Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác bán trú, huy động học sinh ra lớp; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tạo việc làm mới cho 316 lao động. Công tác xây dựng Đảng được củng cố, kiện toàn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân được quan tâm; chuyển đảng chính thức cho 47 đảng viên, kết nạp mới 24 đảng viên; công tác quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai đồng bộ và thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh Ủy, kế hoạch số 170 của huyện ủy, kế hoạch số 37 của UBND đến các cấp; quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Cùng với đó các Ban xây dựng Đảng đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở, MTTQ và các đoàn thể tích cực vào cuộc trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tại hội nghị Huyện ủy còn triển khai Quy định số 179 - QĐ/TW, ngày 25/2/2019, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị số 27- CT/TW, ngày 10/1/2019, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; dự thảo tờ trình của Ban thường vụ Huyện ủy về việc xin ý kiến vào dự thảo, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy; quán triệt triển khai Chỉ thị số 28 - CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều ý kiến liên quan đến những tồn tại, hạn chế  trong công tác thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng nông thôn mới, đồng thời bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nông Việt Yên, UVBCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2018.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Việt Yên, UVBCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy – yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành cần tiếp tục đẩy mạnh việc nêu gương của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, bám sát các chương trình kết luận của tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND huyện; phát huy tinh thần trách nhiệm thực nghiêm túc các nhiệm vụ được giao; thực hiện và triển khai nghiêm túc kế hoạch số 170 của Huyện ủy và kế hoạch số 37 của UBND huyện về thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên xuất trong năm 2019, để lãnh chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu được giao; phổ biến quán triệt sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về phương châm hành động năm 2019 theo đúng tinh thần đổi mới, tăng tốc hiệu quả và đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược, thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững, cơ bản về đích sớm, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện đề ra; phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, đổi mới tinh thần sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm, nêu cao vai trò đoàn kết dân chủ, đồng thuận, đồng tình trong tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân để nỗ lực cố gắn giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc thực các nhiệm vụ được giao; Thường trực UBND huyện chỉ đạo, rà soát các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tập trung xây dựng kịch bản chi tiết và nắm chăc những khó khăn trong quá trình thực hiện để tháo gỡ kịp thời; các đồng chí trong ban thường vụ, cấp ủy phụ trách xã tăng cường kiểm tra đôn đốc về tiến độ, chất lượng thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch số 170 của huyện ủy và kế hoạch số 37 của UBND huyện; yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các xã điều chỉnh bổ sung, xây dựng kịch bản, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; tiếp tục làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, chuẩn bị tốt công tác trồng rừng; tập trung xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các bản đươc chọn làm điểm; huy động tối đa học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các chế độ chính sách cho học sinh bán trú. Tăng cường công tác đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này Huyện ủy Mù Cang Chải đã tặng giấy khen cho 6 chi Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh trong năm 2018.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình ngày 11.12.2019

chương trình ngày 10.12.2019

Chương trình phát thanh 9.12.2019